Október  26-án , a Fehéregyházi  Református Egyházközségekbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Veress László főgondnok, Koncz László Ferenc főjegyző, Gáspár István számvevő, Kerekes  József  missziói előadó  és Batizán Attila  és  Székely  Attila  egyházmegyei tanácsosok.).

A Vizitációs Bizottság 10 órakor érkezett Fehéregyházára , ahol a bizottságot Benefi  Sándor  és   Benefi  Gyöngyike énekvezér   ,   valamint  Páll  Árpád és  Juhász  Magdolna presbiter fogadta  a  nemrég  felújított  imateremben.

Lelkipásztor a 407. ének eléneklése után áhítatott tartott a Zsidokhóz  írt  levél  12 rész  4- 12-ig  terjedő  igeversei alapján  és  köszöntötte  a  vizitációs  bizottság  tagjait..

A Bizottság megvizsgálta a gyülekezet 2012. április 26. – 2016. október 26. közötti  időszakban történt   eseményeit ,  történéseit , az  istentiszteleti gyakorlatát, a gyülekezetgondozás helyzetét, a levéltár állapotát, az úrasztali kegyszereket, valamint az egyházközség ügyvitelét .

A  Bizottság  egy  része  11  órakor  az  Óvodába  látogatott  el  ,  ahol a  csillogó  szemű  óvodások   köszöntötték óvodás társukat  a   szülinap  alkalmából.  Az  óvodai  oktatás  az egyházközség nemrég visszakapott  ingatlanjában  történik. Ezután a  Bizottság  tagjai  az  iskola  I-IV  osztályos  tanulóit  látogatták  meg,  ahol  az  áldásos  beszélgetés,  éneklés  után  a  tanulók  igével  ellátott  könyvjelzőket  ajándékoztak  a  bizottság  tagjainak.

Déli  12  órakor  a  Bizottságot  a  község  polgármestere  fogadta  hivatalában.

A presbiteri gyűlésen Biró István lelkipásztor-esperes elnökölt. A gyülekezet 15 presbitere közül a gyűlésen jelen volt 12. A 134. zsoltár eléneklése után igei bevezetőt Biró István esperes a  Jn.  13,34-35 igeversek  alapján tartotta.

Ezután istentiszteleten találkozott a vizitáció a gyülekezettel  , ahol    Igét hirdetett  Gáspár  István egyházmegyei számvevő  a  Mt.  21,  12-17 terjedő igeversek alapján. Az istentiszteleten részt vett 46   lélek. A Vizitációs Bizottság részéről köszöntötte a gyülekezetet  Biró  István  esperes  és Veress László főgondnok.

A vizsgálat eredményéről beszámolt: Kerekes  József  missziói   előadó, Gáspár István számvevő és Batizán  Attila  egyházmegyei  tanácsos . Beszámoló után Benefi  Sándor  lelkipásztor köszöntötte a Vizitációs Bizottságot.

Szöveg  :  Koncz  László  Ferenc

Fénykép:   Székely  Attila  és  Veress  László

 

 

Írj egy hozzászólást