Szövérd (Suveica) a Nyárád bal partjának egyik mellékvölgyében, az Őrhegy déli lábánál, Szövérd, Göcs és Vaja szomszédságában fekvő település.

A falu nevét a 14. század első felének okiratai Zoverd, Suverd, Suerd alakváltozatokban, az 1567. évi Regestrum Zeöverd alakban jegyezték.

A 14. század harmadik és negyedik évtizedében önálló egyházközség volt a falu, de nincs adat annak reformátussá válásáról.

A 17. század elején, a reformáció elterjedése után, az 50-60 családot számláló közösség kőtemplommal és fából készült harangtoronnyal rendelkezett. (1723-ban új székeket készíttettek.) A faluközponttól távol álló templom helyett, új templom építéséről döntöttek.

A mai templom 1804-1808 között épült, a központban vásárolt, új helyen. 1835-1836 között kicserélték benne a szószék fölötti koronát és a székeket; a fenyőből készült úrasztala helyett díszes, újat készíttettek tölgyfából. 1873-ban csavarvasakkal összekötötték a megrepedezett falakat. Nagyobb javítást 1982-ben végeztek, 2008-ban felújították a templombelsőt is.

A hatregiszteres új orgonát 1838-1839 között készíttette a gyülekezet.

A templomtorony zsindelyfödését 1852-ben pléhre cserélték.

A torony régi harangjait 1916-ban háborús célokra szállították el, térítés ellenében. A mai nagy harang felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE A SZÖVÉRDI REFORMÁTUS EGYHÁZTAGOK ADOMÁNYÁBÓL 1939. ÖNTETTE HÖNIG FRIGYES ARADON”. A kis harangon olvasható felirat: „ÖNTETTE EZ HARANGOT ISTEN DICSŐSÉGÉRE, A SZÖVÉRDI NEMES REFOR. ECCLÉSIA KÖLTSÉGÉBŐL 1829. MADARAS ISTVÁN PRÉDIKÁTORSÁGA ÉS SZÖVÉRFI MÓSES CURATORSÁGA IDEJÉN, HARANGÖNTŐ SEGESVÁRI GOTSLING DÁNIEL ÉS LOTZ FRIEDRIK ÁLTAL”.

Lelkipásztorai: Kolozsvári István (1667), Vásárhelyi András (1690-1693), Küküllővári Péter (1693-1699), Csanádi János (1699-1703), Zágoni Mihály (1704-1710), Bakonyai Dániel (1710-1717), Udvarhelyi József (1717-1727), Torjai János (1727-1734), Kibédi Máté (1735-1756), Bőjthe Mózes (1756-1758), Somodi István (1759-1772), Zalányi István (1772-1792), Nagy Mihály (1792-1816), Madaras István (1816-1853), Madaras János (1854-1908), Sebestyén Endre (1908–1912), Barabás Viktor (1912-1963), Fazakas Sándor (1963-1968), Gáspár András (1968 – 1969) beszolgáló, Tamás Béla (1969-1970), Páll András (1970-1979), Székely András (1979) beszolgáló, Csont Tamás (1980-1984), Pitó Antal (1984-1985) beszolgáló, Császár Levente (1985-1992), Gecző András (1992) beszolgáló, Páll András (1992-1995) beszolgáló, Timár Zsolt (1995-2004), Majthényi Wass Csaba (2004-2005) beszolgáló, Székely Attila (2005- 2012), Nagy Zsolt Zsigmond (2012–).

 

Nagy Zsolt Zsigmond

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást