Székelytompa (Tâmpa) Marosvásárhelytől 18 km távolságra, a 135-ös megyei út mentén, a Nyárád folyásának jobb oldalán, Nyárádszereda nyugati szomszédságában, a Nyárád mente középső részén, a Tompa-patak torkolatánál fekvő település.

A település a 13-14. században jöhetett létre. A hagyomány szerint, Hunyadi János egy Tompa Bod nevű, rokkant vitéznek ajándékozta a területet, innen ered a Tompa-tanya elnevezés.

Az 1567. évi Regestrumban a falut két adózó kapuval jegyezték. De életerős gyülekezetről csak 1630-tól beszélhetünk. A lakosság néhány év múlva kisebb templomot építtetett, harangot öntetett, és igényt tartott arra, hogy a kisszentlőrinci anyaegyház lelkésze itt is istentiszteletet tartson. Abban az időben a falu még Kisszentlőrinc filiája volt.

A falu első, kis fatemploma 1637 táján épült, a mai cinteremkertben, ahol temető is volt. A későbbiekben, az önállósult anyaegyház két filiája lett Kisszentlőrinc és Sárd. Az egyház első, saját lelkipásztora az a Küküllővári János volt, aki a faluból való távozásakor, saját pénzen vásárolt házát, lelkészi lakásnak hagyta hátra.

A ma is álló templom 1839-ben épült, patrónusok támogatásából és korábbi gyűjtésből. A 6 méter magas, 18×6 m alapterületű templomot Suba Mihály és Novák József mesterek építették. A szószék keleti, a bejárati ajtó nyugati fekvésű. A padok, a szószék és a berendezés 1842-ben készült. Az úrasztala Szentiványi Gábor adománya. A szószékkorona özv. Bothos Ferencné adománya. A rajta olvasható felirat: „1857 ÉVBE ISTEN DITSŐSÉGÉRE TSINÁLTATTA BOTHOS FERENTZNŐ NEMZETES GYÖRGY SÁRA A TOMPAI  EV. REF. ECCLÁNAK”.

Az ötváltozatú orgonát 1891-ben vásárolta a gyülekezet saját tagjainak és a nagyobb gyülekezetek adományaiból (tíz éven át tartott a gyűjtés). A hangszer a marosvásárhelyi mester, Takács Ignác munkája.

A 20 méter magas toronyban két harang található. A nagyobbik harang feliratai: „ÖNTETTE A SZÉKELYTOMPAI REFORMÁTUS EGYHÁZ RÉSZÉRE HAJDÚ MAGYARI FERENCZ ÉS NEJE BOÉR RÓZA”; illetve: „SELTENHOFFER FRIGYES FIAI CS.ÉS M.K. UDVARI HARANG ÖNTŐ SOPRON 1913”. Az egyházközség 1929-ben megvásárolta a havadi egyház egyik harangját, és újraöntette. Ennek felirata: „A SZÉKELYTOMPAI REF. EGYHÁZKÖZSÉG HIVEINEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL 1983. ÖNTÖTTE KISS ELEK MAROSVÁSÁRHELYEN”.

2009 óta a visszatelkelt iskola épülete művelődési otthonként is szolgál, a 2009-2011 között, holland segítséggel felújított, egykori kántortanítói lakás lelkészi lakásként. Templomunkat jelenleg javítjuk, mert a könnyező házigomba megtámadta a padlózatát.

2013-ban a helyi gyülekezet 151 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Küküllővári János (1650), Héczi Pál (1685), Siklódi Márton (1692-1695), Galambfalvi István (1695-1697), Vajai János (1697-1700), Zágoni Sáska Mihály (1701-1703), Sz. Mihályfalvi István (1703-1710), Zalányi Tamás (1710-1712), Kassai István, Újlaki József (1713-1716), Vajai János (1716-1717), Réti Mózes (1717-1719), Tétsi György (1721-1723), Zágoni Sámuel (1724-1730), Martonfalvi János (1730-1732), Dálnoki János (1733-1734), Losontzi Dániel (1737-1750), Vas János (1752-1759), Galambfalvi György (1759-1774), Bartha Zsigmond (1776-1781), Bíró Miklós (1782-1790), Kása Imre (1791-1801), Márton Imre (1802-1803), Tóth József (1803-1804), Orbán Mátyás (1804-1808), Bodó Dániel (1809-1813), Simon Sámuel (1814-1816), Tolvaj János (1817-1820), Horváth Dániel (1820-1821), Horváth Sándor (1821-1822), Novák Péter (1823-1825), Soós József (1825-1830), Kováts Miklós (1831-1832), Varga György (1832-1834), Ráduly Sámuel (1835-1836), Botos János (1837-1838), Kis Károly (1839-1851), Zsigmond Lajos (1852-1862), Bartha Elek (1862-1863), Jánosi György (1863-1896), Staudner Mátyás (1896-1917), Fekete Antal (1917-1923), dr. Árkossy Jenő adminisztrátor (1923-1924), Simon Gábor (1925-1949), Kacsó Károly (1949-1963), Kovács Kálmán beszolgáló (1963), Pap Sándor (1963-1964), Gaál Tibor (1964-1974), Bartha József (1974-1979), Szász Attila (1980-1983), Székely Endre (1984-1990), Szabó András (1990-1993), Dézsi Csaba (1994-1996), Nagy Csaba (1997-2002), Gáspár István (2002–).

 

Gáspár István

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást