Szakadát (Săcădat) Szovátától északra, a Szováta vize és a Szakadát-patak egyesülésétől a Kis-Küküllő és a Nyárád vízválasztójaként számon tartott Szakadát-nyereg 591 méteres magasságáig húzódik, a 153-as megyei út mentén. Mára Szovátával teljesen összeépült, a város része.

Az egykori egyházközség hívei Bartha Béla szovátai lévita lelkész szolgálati idején, 1930 májusában, haranglábat állítottak 83,5 kg tömegű harangjuknak. Felirata: „SZOVÁTA-SZAKADÁTI REF. EGYHÁZ TULAJDONA 1930 ÖNTÖTTE KLEIN K.OSZKÁR KUDSIRON.”

A 7 km sugarú szórvány-területen 211 református lélek él. Alsó-, Közép- és Felső- Szakadát 1956. július elsejétől a Szovátai Református Egyházközség leányegyháza lett.

Temploma a kommunizmus éveiben, 1971-1972 között, szolgálati lakásnak épült, Szabó Béla, szovátai esperes-lelkész szolgálati idején, Gálfalvi Csaba, építész-technikus tervei alapján. A kelet – nyugat tájolású templom alapterülete 15,12×5,87 m (88,75 négyzetméter).

A szószéket Dési Károly készítette 1972-ben.

Az úrasztalát és a rézcsillárt szintén 1972-ben, Toós József és Albert Károly, hívek készítették és adományozták.

A templom bútorzata, a szószék és az úrasztala kivételével, kicserélődött az építés óta.

A jelenlegi templomi padokat a Kolozsvári Református Teológiai Intézet adományozta a gyülekezetnek, 1994-ben.

A haranglábat 1978-ban teljesen újjáépítették. Ebben helyezték el a régi harangot.

  1. január 1-től a Szakadáti Református Egyházközség anyaegyház lett.

A gyülekezet 270 lelket számlál. A lélekszám megnövelésének szándékával csatolták 1992-ben filiaként Ilyésmezőt, amelynek lélekszáma 114.

  1. április 28-án püspöki vizitációt tartottak a gyülekezetben.

Lelkipásztorai: Antal Margit (1972-1995), Baczoni Szilárdka Kata (1995–).

Írj egy hozzászólást