Sövényfalva (Corneşti) Dicsőszentmártontól 9, Balázsfalvától 31, Marosvásárhelytől 50 km távolságra, a Kis-Küküllő völgyének alsó szakaszán, Magyarkirályfalva, Ádámos, Küküllődombó, Küküllővár szomszédságában fekszik.

A falu nevét 1332-es okirat említette először, Sveyn alakban. A falunév arra utal, hogy az Árpád-korban itt húzódott a gyepű.

A falu régi temploma az 1241-1242-es tatárjárás után épülhetett. A sokszögben záródó szentélyű, torony nélküli, egyszerű, szegényes épülettől 200 m távolságra építették a haranglábat.

1897-ben az egyházközségi közgyűlésen fogalmazódott meg a közösség óhaja, hogy az akkor már „rozzant harangláb és meghasadozott kicsiny templom” helyett „a hívek létszámának arányában tornyos templomot kívánnak építtetni”, s az ügy érdekében, az „anyagi viszonyaikhoz képest a legnagyobb áldozatoktól” sem rettennek  vissza.

1900-ban, a Nitkovszky Károly által készített, néhány éve épült erzsébetvárosi templom tervrajza alapján, felépült az új templom. A 6 m magas, 21×8,5 m alapterületű templom építőmesterei a bethlenszentmiklósi Kercsedy Lajos és a dicsőszetmártoni Székely János voltak. A a belső berendezés elkészítésére maguk mellé vették Ágoston Gábor, dicsőszentmártoni asztalost.

1902-ben Nagy Károly, teológiai tanár és püspökhelyettes végezte a templomszentelést.

A régi orgonát Fekete Lajos, birtokos ajándékozta 1871-ben. Azt 30 évig használták, régi, üres szekrénye ma is a templom karzatán áll. 1911-ben döntött a presbiteri gyűlés az új hangszer megvásárlásáról.

1906-ban a templom előtti teret parkosították. A félkörívben ültetett, a 12 apostolt jelképező 12 tujafenyő, ma is dísze a templom udvarának.

Az 1899-ben lebontott haranglábról máig megőrződött a két, régi harang. A 216 kg tömegű nagy harang átmérője 73 cm, két felirata: „1635 ÉVBEN KOMÁROMI ANDRÁS ÁLTAL AJÁNDÉKOZOTT HARANG A SÖVÉNYFALVI HIVEK ADOMÁNYÁBÓL ÚJRAÖNTETETT 1910. ÉVBEN”, illetve „ÖNTÖTTE HÖNIG FRIGYES ARADON 1910.”  A D.II. hangú, kisebbik harang két felirata: „JÖJJETEK AZ ÚR HÁZÁBA. KÉSZÍTTETETT A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL 1925 ÉVBEN”, illetve „ÖNTÖTTE HÖNIG FR. ARADON”.

2012-ben, a templomszentelés 110. évfordulójára, a gyülekezet kimeszelte a templomot, kopjafát készíttetett. Ennek felirata: „MINDEDDIG MEGSEGÍTETT MINKET AZ ÚR. 1SÁM 7,12. ÁLLÍTTATOTT A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 110 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA 1902-2012.”

A helyi gyülekezet 2013-ban 313 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Besenyei György (1648-1650; 1654-1676), Árpástói Bálint (1650-1654), Radnótfái István (1676-1677; 1690-1692), Zágoni Balázs (1677-1680),  Havadtői István (1680-1685), Ujlaki István (1685-1690), Naményi István (1692-1696), Szilágyi Zsigmond (1696-1712), Solymosi Zsigmond (1712-1713), Pataki György (1713-1715), Zalányi Gergely (1715), Bölöni Fosztó György (1716-1720), Berzétei Jakab (1720-1724), Aknai József (1724-1727), Bölöni Zsigmond (1727-1741), Márkosfalvi András (1741-1760), Radnóti János (1760-1765), Gyalai Gábor (1765-1772), Báthori István (1772-1774), Galatzi Miklós (1774-1804), ifj. Dobolyi Gábor (1804-1806), id. Dobolyi Dániel (1806-1817), ifj. Dobolyi Dániel (1817-1863), Barthos Dénes (1863-1898), Pátkay János (1898-1905), Szakács Albert (1905-1912), Rákosi Dezső (1912-1949), Váradi Albert (1949-1957), Dengel Ede (1957-1985), Sándor F. Attila (1985-2003), Ferenczi Lajos Aladár (2004-2011), Fazakas Csaba-Árpád (2011–).

 

Fazakas Csaba-Árpád

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást