Seprőd (Drojdii) Marosvásárhelytől keletre, tőle  22 km távolságra, a Kis-Nyárád völgyében fekvő falu. A Nyárádmagyaróst Nyárádszeredával összekötő, 135-ös megyei útról megközelíthető.

A település nevét 1548-as okiratban, Seprewd alakban említették. A nevet a második székely nemből származó Seprőd ágról nyerte.

A hajdani, helyi gyülekezet Nyárádszentimre leányegyháza volt, az anyaegyház templomát használta. A másik leányegyház, Torboszló, 1793-ban történt elszakadása felgyorsította Seprőd önállósulási folyamatát.

Az önállósulási szándék saját templom építésének óhajában testesült meg. Minderről az egykori, Marosi Református Egyházmegye okirataiban találunk adatokat.

A templomépítés céljára a szentgericei, de helyben lakó Nagy István adományozta a telket. 1822-ben, azon a telken épült fel, az egyházközség költségén az új, fából készült templom.

A fatemplom elkészültével haranglábat is készítettek.

1797-től volt már egy harangja a gyülekezetnek, 1925-ben újat öntöttek. Jelenleg is két, felirat nélküli harangja van az egyházközségnek.

A ma álló templomot 1924-ben építették, 1925-ben szentelték fel.

Írj egy hozzászólást