Rigmány (Rigman) Nyárádszereda közelében, a Nyárád és Kis-Küküllő közötti völgyben, a 135-ös megyei út mellett fekvő település.

A falu nevét 1522-ben említette az első okirat Rygman alakban. 1567-ben Rygmany nevű falut 8 kapuval jegyezték.

A falu központjában lévő templomhelyet Bondor Mihály adta cserébe az egyházközségnek egy rétért 1667-ben. Itt emelték a mai templom elődjét, a hajdani, fából készült „kápolnácskát”. Rigmány a történelem során mindig Nyárádszentsimon filiája volt.

A ma álló templom 1803-1809 között épült. A részben kazettás mennyezeten virágmintás motívumok láthatóak. A templomban az asztalosmunkát kibédi Kövendi Mezei Sámuel készítette.

Az úrasztalát 1930-ban adományozta Magyari Sándor és neje, Mihály Mária.

A szószékkorona felirata: „Tartsd meg azt, ami nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádot. Jel 3,11. Készítette Kádár Márton 1828”.

A templom melletti fatornyot 1826-ban Siménfalvi Györke János építette a gyülekezetnek.

A torony nagyobbik harangjának felirata: „NEMES MAROS SZÉKI RIGMÁNYI EV. REF. ECCL. ÖNTETTE ISTEN DÜTSÖSÉGÉRE LOOTZ FRIEDR. ÁLTAL 1836”. A kisebbik harang felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTE A RIGMÁNYI REF. EGYHÁZKÖZSÉG KÖZADAKOZÁSBÓL 1928. ÖNTÖTTE KLEIN OSZKÁR KUDSIRON.

A templom 1949-ben készült, díszes kapuja 2009-ben újíttatott fel.

A gyülekezetnek lelkészi lakása 1985 óta van, azóta laknak a lelkipásztorok a rigmányi leányegyházközségben. Korábban a nyárádszentsimoni anyaegyházközségből jártak át szolgálatot végezni. A lelkészi lakás egy nagyobb gyülekezeti ház része. Ez a ház ad helyet – egyebek mellett – a gyülekezeti teremnek, amely egyben családtörténeti múzeum is.

A helyi gyülekezet jelenleg 237 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Szathmári Mihály (1693), Kóbori Pál (1694), Makfalvi Péter (1695-1697), Madarasi Kis György (1700-1701), Halászi Márton (1703), Halmágyi József (1710), Kibédi Mátyás (1712), Szentsimoni Mihály (1716-1735), Rétyi János (1737-1741), Besenyei Gábor (1744-1758), Ajtai Mihály (1759-1766), Aszalós Márton (1767-1808), Tsernátoni Sámuel (1808-1810), Losonczi Péter (1810-1811), Losontzi Mózes (1811-1819), Nemes Elek (1819-1839), György Zsigmond (1839-1850), Z. Kis János (1848-1850; 1850-1898), Simon Imre adm., (1899-1901; 1904-1905; 1908-1909; 1911; 1918-1925) Simon Gábor (1901-1904), Juhász Elek (1905-1907), Molnár Ödön (1909-1911), Z. Kiss Sándor (1911-1918), Farkas József (1925-1962), Donáth László (1762-1978), Krizbai Nemes György adm. (1978-1979), Domján László (1979-1989), Szabó Zoltán (1990-2007), Buksa Ferenc (2007–).

 

Buksa Ferenc

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást