Heidelbergi Káté

A református keresztény egyház hitvallása. Az erdélyi református egyház 1920­-ban adta ki először a föld valamennyi református egyháza által a maga hitének hű és igaz foglalatjaként tisztelt Heidelbergi Kátét.

Tovább

II. Helvét Hitvallás

A Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban. Előbb latinul jelent meg, de még ugyanabban az évben németül is.

Tovább

Apostoli hitvallás

Ez a hitvallás a keresztyének egyik legrégebbi és legnagyobb körben elfogadott hitvallása. Középpontjában Isten áll, Róla szól. Felosztása a Szentháromságba vetett hitet tükrözi.

Tovább

Egyházközségek

Egyházközség

Abosfalva

Abosfalva (Abuş) Dicsőszentmártontól 8 km távolságra, északkeletre fekszik. Szomszédos falvak: Mikefalva, Vámosgálfalva, Küküllőpócsfalva és Désfalva. A település neve az Árpád-korban Beznik

Egyházközség

Backamadaras

Backamadaras (Păsăreni) Marosvásárhelytől 16, Nyárádszeredától 11 km távolságra, a Nyárád két partján fekvő községközpont (hozzátartozik Szentgerice és Bálintfalva). A település nevét 1392-es

Egyházközség

Balavásár

Balavásár (Bălăuşeri) Marosvásárhelytől 23 km távolságra, délkeletre a Kis-Küküllő jobb partján, az E60-as jelzésű országút mentén fekszik. A fontos kereskedelmi csomópontnak számító,

Egyházközség

Bede

Bede (Bedeni) a Nyárád folyó középső vidékét a Kis-Küküllő mentétől elválasztó dombok között terül el. A település neve az 1567. évi Regestrumban 11 kapuval fordul elő. A régi templomos hely

Egyházközség

Berekeresztúr

Berekeresztúr (Bâra) a Nyárád mente kis települése. Fekvését Orbán Balázs így írja le: „A Kis-Nyárád völgyében, Szeredától felfele haladva elérjük Berét, ahol két patak szakad a Nyárádba. Az alsó

Egyházközség

Bonyha

Bonyha (Bahnea) a Kis-Küküllő középső szakaszán, a folyó bal partján helyezkedik el. A település nevét 1291-es oklevél említette először, Bahna alakban. A név későbbi változatai: Bahnya (1319),

Egyházközség

Bözöd

Bözöd (Bezid) Maros megye délkeleti részén, Erdőszentgyörgytől 10 km távolságra, a Székelykeresztúr felé vezető út (Orbán Balázs „keresztúri országútnak” nevezte) mentén fekszik. A település

Egyházközség

Bún

Bún (Boiu) Maros megyében, Segesvártól északkeletre, tőle 8 km távolságra, a Nagy-Küküllő jobb partján fekszik. A közigazgatási szempontból Fehéregyházához tartozó település Alsó- vagy Kisbún és

Egyházközség

Búzaháza

Búzaháza (Grâuşorul) a Nyárád folyó bal partján, Deményháza és Csíkfalva között fekvő kis település. A településen már 1773-ban református gyülekezet létezett, amely Csíkfalvához tartozott.

Egyházközség

Csávás

Csávás (Ceuaş) a Balázsfalvát, Dicsőszentmártont és Szovátát összekötő vasúttól 2, a műúttól  4 km távolságra, a Kis-Küküllő középső folyásának vidékén fekszik. A település nevét az 1330-as pápai

Egyházközség

Cséje

Cséje (Ceie) Marosvásárhelytől 40 km távolságra, Hármasfalu határában, a Cséje-patak mellett, a megye keleti peremén, elszórtan fekvő kis település. Csodálatos a – tulajdonképpen az erdő között

Egyházközség

Csíkfalva Református Missziói Egyházközség

Csíkfalva (Vărgata) a Felső-Nyárád mentén, a Nyárádszereda – Nyárádremete – Szováta útvonalon fekszik. A település nevének változatai a különböző korokban: Chykfalwa (1408), Chijkffalwa (1571),

Egyházközség

Csüdőtelke

Csüdőtelke (Cuştelnic) Dicsőszentmártontól egy, Szőkefalvától három kilométer távolságra, a Kis-Küküllő jobb partján fekvő település. A rendelkezésünkre álló adatokból kiderül, hogy a helyi

Egyházközség

Dányán

A település nevét először 1301-es írott forrásban említették Danyan alakban. A név későbbi változatai: 1332-ben Danan, 1394-ben Dalyan,1492-ben Dannyan, 1797-ben Szászdányán, 1915-től a Dányán

Egyházközség

Demeterfalva

Demeterfalva (Dumitreştii) Nyárádszeredától délre, tőle 2 kilométer távolságra, a Nyárád folyó bal partján fekszik. A település két falu, Süketfalva és Demeterfalva összeolvadásából jött létre.