Nyomát (Maiad) Marosvásárhelytől 12 kilométer távolságra, Nyárádgálfalvától, a községközponttól északra, a Nyomát-patak völgyében fekvő település.

A hagyomány szerint, nevét egy Moniat nevű remetéről kapta, aki kápolnát épített ide.

A helyi református gyülekezet a 16. században Backamadaras leányegyháza volt. A tényt egy 1649-ből fennmaradt jegyzőkönyv is rögzítette. Szintén írott adatból derül ki, hogy az egykori gyülekezet tulajdonában volt egy 1681-ben öntött harang, amelynek beszerzésében segített, és az anyagi költségekhez hozzájárult Tófeus Mihály, akkori püspük is, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a hívek szent vallásuktól eltérnek, az esperes vegye birtokába a harangot.

A mai templom elődje 1893-ban, Nagy Albert lelkipásztori szolgálatának idején, Török Pál gondnoksága és Csiki Sándor egyházfi idején épült.

A szószékkorona felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE EZ MUNKÁT ÉPITETTE B.MADARASI NAGY ISTVÁN FELESÉGÉVEL MUNKÁCSI G.F.H.R.T. BARBARÁVAL ANNO 1724 DIE V.28: TISZTELETES DÉZSI GYÖRGY B.M. PRÉDIKÁTORSÁGÁBAN, ÁCS JÁNOS MUNKÁJA ÁLTAL”. (A felirat alapján arra következtethetünk, hogy egy még korábbi templom állt az előző helyén.)

Az egyik templomi padon az 1789-es évszám látható, egy másik pad oldalán ez a felirat olvasható: „EZEN SZÉKET N.S. UDVARHELYSZÉKI, KÖRISPATAKI NYOMÁTON LAKÓ TÖRÖK MIHÁLY CSINÁLTATTA A MAGA KÖLTSÉGÉN 1798-BAN”.

A templomban lévő harmóniumot a gyülekezet 1930-ban vásárolta a saját, meglévő tőkéjéből és a tagok önkéntes adakozásból.

A templom mellett álló harangláb a rajta olvasható felirat alapján, az abodi egyháztól származik: „AZ ABODI EKKLÉZSIÁTÓL ÉPITTETETT EZ HARANGLÁB ANNO 1763 ESZTENDŐBEN, ATOSFALVI LÁSZLÓ JÁNOS A.F.S. ÁLTAL, FERENCI MIHÁLY KURÁTOR, EGYHÁZFI MADARAS ANDRÁS ÁLTAL ÉS KEREKES JÁNOS”.

Jelenleg két, dátum és felirat nélküli harangja van az egyházközségnek.

1992-1994 között, a fából és vályogból épített templom helyébe új templom épült a hívek áldozatkészségéből, Oberdiesbach, Middelburg, Bellygibert gyülekezeteinek támogatásával és dr. Wolf Zimmerle segítségével. A templomot Gáspár András lelkészsége idején, Nagy Péter gondnoksága alatt, Gönczi László tervei alapján építették.

 

Koncz László Ferenc

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást