Nyárádszentsimon (Sânsimion) Nyárádszereda közelében, a Nyárád és Kis-Küküllő közötti völgyben, a 135-ös megyei út mentén található.

A falu nevét az 1332-es pápai tizedjegyzékben említették először, S. Symone alakban. 1567-ben Zent Symon nevű falut 8 kapuval jegyezték.

Az első írásos említés óta mindvégig anyaegyházközségként szerepelt. Filiái közül Geges, Havad és Nagyadorján már a 17. században elszakadtak, csak Rigmány maradt meg az anyaegyházközség filiájaként.

A falu korábbi templomát a 18. század utolsó évtizedében építették újjá. Kazettás mennyezete 1797-ben, a szószékkorona 1781-ben készült.

A templom mellett fatorony áll, két haranggal.

A nagy harang felirata: „NEMES MARAS SZÉKBEN KÉSZÍTTETTE A SZ. SIMONI EV. REF. ECCLA. ISTEN DITSÖSSÉGÉRE SEGESVÁRI HARANGÖNTÖ LOOTZ FRIDRICH ÁLTAL 1834”. Egy korábbi, 1835-ben készült harangja helyett öntette a gyülekezet az új, kis harangot. Ennek felirata: „A NYÁRÁDSZENTSIMONI REF. EGYHÁZKÖZSÉG HIVEINEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL 1929. ÖNTÖTTE KLEIN K. OSZKÁR KUDSIRON”.

A gyülekezetnek a templomon kívül van egy lelkészi lakása és egy gyülekezeti terme, amely egyben családtörténeti múzeumnak is helyet ad.

A helyi gyülekezet jelenleg 58 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Szathmári Mihály (1693), Kóbori Pál (1694), Makfalvi Péter (1695-1697), Madarasi Kis György (1700-1701), Halászi Márton (1703), Halmágyi József (1710), Kibédi Mátyás (1712), Szentsimoni Mihály (1716-1735), Rétyi János (1737-1741), Besenyei Gábor (1744-1758), Ajtai Mihály (1759-1766), Aszalós Márton (1767-1808), Tsernátoni Sámuel (1808-1810), Losonczi Péter (1810-1811), Losontzi Mózes (1811-1819), Nemes Elek (1819-1839), György Zsigmond (1839-1850), Z. Kis János (1848-1850; 1850-1898), Simon Imre adm., (1899-1901; 1904-1905; 1908-1909; 1911; 1918-1925) Simon Gábor (1901-1904), Juhász Elek (1905-1907), Molnár Ödön (1909-1911), Z. Kiss Sándor (1911-1918), Farkas József (1925-1962), Donáth László (1762-1978), Krizbai Nemes György adm. (1978-1979), Domján László (1979-1989), Szabó Zoltán (1990-2007), Buksa Ferenc (2007–).

 

Buksa Ferenc

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást