Nyárádszentlászló (Sânvăsii) Marosvásárhelytől 18 km távolságra, délkeletre, a Nyárád jobb partján, a Nyomát-patak torkolatánál fekvő, mára Nyárádgálfalvával, a községközponttal összeépült település.

A falu nevét az 1332-es pápai tizedjegyzék Sanctus Ladislaus  alakban említette. (Egykor – a hagyomány szerint – a későbbi templom helyén Szent László alapított kolostort, innen a falunév.)

Egyes források szerint, már a 16. században a backamadarasi anyaegyházközséghez tartozott a falu leányegygházközsége. Más források 1649-ből említenek református közösséget.

A mai templom elődje 1888-ban épült a hívek adakozásából. Építője Mihály Gáspár, mester volt, az asztalosmunkát Vadadi F. Lajos készítette.

A fából készült harangláb régebbi lehet a templomnál. Harangjának felirata: „A nemes evangélikus református egyház használatára öntetett 1846-ban Segesváron Letz Fridrich által”.

A templom portikusa később, 1890-ben épült, szintén Mihály Gáspár munkája. A templomot 1935-ben általánosan felújították.

1995-1999 között épült a régi vályogtemplom helyébe az új, Gáspár András lelkészsége, Tóth Árpád gondnoksága alatt, Hadnagy Judith tervei alapján.

A templom építéséhez jelentős segítséget nyújtott a faluból elszármazott, vitéz báró lemhényi dr. Zsigmond András, aki Liverpoolban él. A liverpooli gyülekezet adománya a templom nagy harangja is. A templom építését a middelburgi testvérgyülekezet is támogatta.

A szószékkoronát Buksa György gondnoksága idején, Székely András ajándékozta.

1988-ban harmóniumot vásárolt a gyülekezet, saját pénzalapjából és a hívek adományából.         Az új templomot 1999. október 1-jén szentelték fel. Az ünnepségen Csiha Kálmán püspök hirdetett igét.

A templom mellett ifjúsági ház is épült, Harley Cristopher adományából.

A helyi gyülekezet jelenleg 169 lelket számlál.

 

Koncz László-Ferenc

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást