Nyárádszentanna (Sântana Nirajului) a Nyárád középső folyásának vidékén, a folyó bal partján, Nyárádszeredával átellenben fekszik.

A falu neve az 1332-es pápai tizedjegyzékben Sancta Anna, az 1567 évi Regestrumban Zereda-Zent-Anna alakban fordult elő. A névben a Nyárád előtag később jelent meg. 1968-tól Nyárádszereda város részévé vált a település.

Az egykori falu katolikus lakossága talán az 1570-es évektől vált reformátussá. Az tény, hogy a helyi református egyház 1615-ben szerveződött. Az anyaegyház leányegyházközségei: Andrásfalva, Demeterfalva, Süketfalva.

A település műemlékként nyilvántartott temploma a falu feletti, tőle keletre emelkedő dombnyúlványon fekszik. A templomépítés idejét egyesek a 14. századra, mások ennél korábbra, a 13. századra teszik.  Az egykori templomból a nyolcszög három oldalával záródó, félköríves diadalívű szentély maradt meg. Az eredeti, román stílusú ablakok külső nyílását azonban már átalakították csúcsíves formára. A hajó is teljesen átalakult. Az egykori gótikus oldalajtó keretét az elő pitvar alapjába rakták be. 1701-ben készült a legénykarzat kézzel festett mellvédje, a kazettákkal együtt. A hajó eredeti mennyezetét 1765-ben, gróf Lázár János költségén kockás kazetta-mennyezettel helyettesítették, a kazettákon héber és magyar nyelvű feliratokkal.

A faragott, festett szószékkoronát 1766-ban, szintén az említett patrónus készíttette.

A szoknyás, zsindellyel fedett harangláb 1669-ben készült.

A műemlék templom megmentése – az állandó földcsuszamlás miatt – 1796-tól napjainkig tart. 1895-ben általános javítást végeztek a templomon. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum 1917-ben elvitte a karzat egy részét és egyéb tárgyakat. 1965-1967 között újabb javítások történtek: a falak repedéseit betömték, a diadalívet átépítették, a támpilléreket újrafalazták, a haranglábat vaskötésekkel erősítették meg és újrazsindelyezték, egyéb belső és külső javításokat végeztek. 1982-1985 között a templom körüli terepszintet alább vitték. 2003-tól az Erdélyi Református Egyházkerület és a román kormány, illetve külföldi, egyházi segélyszervezetek segítségével, Bakó Loránd műépítész tervei alapján megtörtént a templom megerősítése, külső és belső javítása, újrafedése, a harangláb újrazsindelyezése. Megoldották a templom konszolidációját, alagcsövezését. A szószékkoronát, a kazettás mennyezetet és a legénykarzatot Mihály Ferenc restaurálja. A templom nemrég elkészített deszkapadlózatát téglával helyettesítették, mert megtámadta a deszkát a könnyező házigomba.

2011-ben a templom régi, principal-orgonáját, amelyet 1903-ban szerencsétlenül átalakítottak, Pap Zoltán és Bartis Szabolcs, orgonajavító mesterek restaurálták. A javítás szakszerű tervét Molnár József készítette el.

2012-ben Oltyán Béla, asztalosmester elkészítette a templom új bútorzatat.

Az egyházközség gyülekezete jelenleg 300 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Demeter István (1946-1969), Székely Ferenc (1969-1973), Szász Béla (1973- 2002), Gecző András (2003–).

 

Gecző András

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást