Nyárádselye (Şilea Nirajului) Nyárádszeredától északkeletre, tőle 15 kilométer távolságra, a Bekecs-hegy alatti völgykatlanban fekszik. Közigazgatási szempontból a tőle 5 kilométer távolságra lévő Nyárádmagyaróshoz tartozik. (A vidéket Bekecs aljának nevezik.)

Azt feltételezik a faluról, hogy egyike volt azoknak a hajdani településknek, amelyek – István király parancsának engedelmeskedve – közös templomot építettek, talán Berekeszertúron, és hosszú ideig oda jártak. A szájhagyomány szerint, a falu az 1241-es tatárjárás előtt létezett. Talán a tatrjárásra utal a Veszélymezeje dűlőnév. Egyházi utalású nevet visel két dűlőnév is: Kápolna, Barátok útja. A település nevét az 1643-ban, Geleji Katona István püspökhöz írt folyamodvány Szellie, Sellye alakban őrizte meg.

A reformáció idején, a faluban történt esetleges felekezetváltásokról nincsenek adataink, de tény, hogy 1579-ben, Göcsi Máté püspök látogatásakor, a településen már református egyház működött, Berekeresztúr filiájaként. Az is tény, hogy az 1649-es marosvásáhelyi zsinat mondta ki az egyházközség önállósodását. Akkor már volt kápolnájuk, harangjuk, úraszatali poharuk és lelkészi lakásuk. A kápolnára vonatkozó adatot 1570-ből fennmaradt írott forrás tartalmaz.

A régi templomot 1649-ben építették. 1800-ban készült el az új, de azt 1870-ban le kellett bontani. 1880-ban újat építettek, de a gyakori talajcsúszások miatt, az sem bizonyult tartósnak.

A ma álló templomot – tulajdonképpen az ötödiket – 1925-ben fejezték be, és Makkai Sándor püspök szentelte fel. Jelentősebb javítási munkálatokat 1984-ben és 2000-ben végeztek.

A templom tornyát 1972-ben építették. Benne három (???) harangot találunk.

A 218 kg tömegű kis harangot 1923-ban öntötték. A nagy harangot 1928-ban adományozta a gyülekezeti nőszövetség.

A helyi gyülekezet 210 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Incze János (1651-1671), Etédi Márton (1671-1698), Lakatos Márton (1700?-1727?), Zalányi  István (1732-1773), Somodi Márton (1773-1783), Nagy István (1785-1795), Gergelyfi György (1795-1799), Kása Imre (1800-1807), Bod Sándor (1808-1818), Kakasi György (1818-1862), Kakasi Mihály (1862-1885), Biró Géza (1886-1894), Sámuel Aladár (1894-1901), Erdélyi Béla (1901-1903), Simon Gábor (1904-1907), Péterfy Károly (1908-1934), Péterfy László (1934-1942), Szilveszter György (1942-1965), Kovács Ferenc (1967-1972), Molnár József (1973-1976), Józsa Mihály (1977-1979), Biró Csaba (1979-1981), Antal Margit (1981-1982), Buzogány Dezső (1982-1987), Kovács Antal torboszlói beszolgáló lp. (1988-1994), Majtényi Zoltán (1994-1996), Nagy Béla (1996–).

 

Nagy Béla

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást