Nyárádgálfalva (Găleşti) Nyárádszeredától 4, Tompától 2 km távolságra, nyugatra, a 151D jelzésű út mentén, a Nyárád jobb partján fekszik.

A település nevét 1501-ben, a Székely Oklevéltár Gálfalwa alakban említette. A Nyárád előnevet 1854-ben kapta a szabad székelyek által lakott település.

1568 után a lakosság zöme unitárius felekezetű volt. Ez máig sem változott.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint, a helyi református egyházközséget 1802-ben említették először. Akkor Székelytompa leányegyháza volt. A gyülekezetet talán a betelepedett reformátusok hozták létre.

A falu jelenlegi templomának helyén korábban egy 18. századi templom állt. Ezt bizonyítja az 1876-ból megőrzött szerződés, amely szerint, a templomtelket (ezen áll a mai templom) akkor vásárolta meg a filia.

Az 1902-1903 között épült új templom elsősorban az iklódszentiváni előnevet viselő Szentiváni család támogatásának köszönhető. De adományoztak a hívek, sőt az unitáriusok is, és gyűjtőkörutat is szerveztek.

A toronyba 1906-ban beszerelt nagy harangot Thúri Ferenc öntötte, Budapesten. A kis harangot Kudzsiron öntötték.

A helyi leányegyházközség lélekszáma 1935-ben 137 volt, 1946-ra 172-re emelkedett. Gyülekezetünk 2013-ban 89 lelket számlál.

Lelkipásztorai: Lásd az anyaegyház, Székelytompa névsorát, kivéve az 1800-as évek végét, az 1900-as évek elejét, amikor Székelybő filiája volt a helyi gyülekezet.

Írj egy hozzászólást