Nagyadorján (Adrianu Mare) és Kisadorján (Adrianu Mic) Nyárádszeredától délre, tőle 6 km távolságra, a Nyárádba ömlő Dorna-patak völgyében fekvő település. Közigazgatási szempontból Nyárádgálfalvához tartozik.

A Nagy Adoryan falunevet 1576-os írott forrás említette először, három kapuval. A mai falu leányegyházközségéhez tartozik – szórványként – Kisadorján gyülekezete is.

Eredetileg a két falu – Havaddal, a mai anyaegyházközséggel együtt, a nyárádszentsimoni anyaegyházhoz tartozott, ahol 1332-ben már plébánia működött. 1665-ben a két Adorján nevű település egyházilag elszakadt Nyárádszentsimontól, de Havad fíliája maradt 1951-ig. Akkor – 18 évre Nyárádszeredához csatolták, majd 1970-től újra a havadi lelkipásztor végzi a szolgálatot.

A szájhagyomány szerint, a helyi gyülekezetnek az idők foyamán négy temploma volt.

A jelenlegi templom 1854-ben épült. Szentélyének megsüllyedt alapját közadakozásból és a leideni testvérgyülekezet támogatásából megerősítették. Ugyankkor történt a teljes belső felújítás, a tetőszerkezet megerősítése, illetve a harangláb megjavítása.

A harangláb a templomnál korábban épült. Eresze alatt felirat fut körbe: „Sz.IMREI ORbAn MihAIj [Mihálj] ÉS RIGMANYI BERETzKI ISTÁN ÁLTAL AZ ISTEN SEGEDELMÉböL ÉPÍTTET EZ KiS HARANG LÁBAt EZEN NAGY adORJÁNI FILIALIS ne-(mes) ~REFOr(mátus) EkLÉSIA MAGAKÖLTsÉGÉN A: 1781 dk Esz [tendőben] Az NÓVÁK FERENTz EGY HÁZFIUSÁGÁbAN“.

Az egyik harang, amelynek felirata „ANNO•DOMINI•1664” a haranglábnál is korábban készült. Ezt erősíti meg az 1756. évi vizátációs jegyzőkönyv feljegyzése: „…a kerítésen kívül égy Sendely fedél alá tsinált ágason, vagyon egy 41 fontból álló harangotskájok mellyet a mint hallottuk a Megye tsináltatott mitsoda…”.

1880-ban a gyülekezet nagyobb harangot is öntetett. De annak hangjával elégedetlen volt, ezért egy harmadik harangot is vásárolt a későbbiekben. A 206 kg tömegű nagy harang felirata: „DICSŐSÉG A MENNYEKBEN ISTENNEK ÉS E FÖLDÖN BÉKESSÉG. LUKÁCS EV. 2:14. A Ny ADORJÁNI REF. EGYHÁZ HÍVEINEK ÖNKÉNTES ADOMÁNYÁBÓL ÖNTETETT AZ ÚR 1959. ESZTENDEJÉBEN MÁRIÁN DUMITRU ÁLTAL GYALU-BAN”.

Sajnos, napjainkban a település népessége is fogyatkozik, az itt lakók átlagéletkora 69 év.

A reformátusok lélekszáma Nagyadorjánban nem haladja meg a 48-at, Kisadorjánban 3 él.

Lelkipásztorai: Kóbori Pál (1693-ig)  Dési K. György (1694-1703), Dévai István (1710-1719), Bakonyai Dániel (1721-1724), Vas János (1725-1732), Dalnoki Mihály (1732), Sánta István (1733-1763), Huszti N. Sámuel (1764-1773), Ajtai István (1774-1776), Horváth György (1778-1825), aldobolyi Rákosi György: (1825-1829), Molnár György (1830-1845), Vass István (1846-1850) Simon Imre (1894-1925), Rákossi György (1925-1927), Péter Lajos (1927-1946), ifj. Kovács Ödön (1946-1953) Török Ernő (1951-1970), Nagy Ödön (1970-1981), Benefi Sándor (1982-1984), Kiss Csaba (1985-2007), Nagy Attila (2008-)

Nagy Attila

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást