Márkod (Mărculeni) Marosvásárhelytől 25, Nyárádszeredától 10 km távolságra, keletre a Bekecs-hegy lábánál, kisebb dombokkal körülvett völgyben, a 28-as számú községi út mentén fekvő település.

A település nevét, tizenhárom kapuval, az 1567. évi Regestrum említette először. A falunév változatai: 1570-ben Márkodfalva, 1694-től Márkod. A hagyomány szerint, már a 13. században létező település volt. A falutól északra feküdt az egykori Vataháza nevű, tatárok által feldúlt falu, amelynek megmaradt lakói a pusztítások után a mai Márkod, Búzaháza és Deményháza vidékén telepedtek le.

A középkorban Berekeresztúr leányegyházközsége volt, önállósulását 1792-ben nyerte el.

A régi templom a falutól nyugatra lévő dombok egyikén állt, egy fából készült kápolna volt. A 18. században azt költöztették a faluba. Az egykori kápolna helyét a Kápolnafő dűlőnév jelzi.

A falu mai temploma 1824-1826 között épült.

A templom kisebbik harangját 1814-ben öntötték. Méretei: magassága 56 cm, alsó átmérője 70 cm. A szájhagyomány szerint, a harangot nyolc ökör vontatta szekéren hozták be a faluba. Felirata: „Isten ditsosegere a markodi reformata ecclesia maga öntötte költségével Segesvari Baumgartner János által MDCCCXIIII.” A nagy harang méretei: magassága 90 cm, alsó átmérője 105 cm. Felirata: „Isten dicsőségére híveinek önkéntes adományából öntette a márkodi református egyházközség kudsiron az Úrnak 1930-ik esztendejében. Lelkész: Veszprémi Demeter. Kovács Ödön ny. csendőrszázados adománya tizenhétezer lej. Öntötte Klein K. Oszkár Kudsiron.

A templom bejáratával szembeni karzaton két tábla őrzi a két világháborúban elesett helybéliek emlékét.

Az egykor 500-600 lelkes gyülekezet ma 180 lelket számlál.

Lelkipásztorai: ifj. Benkő Mihály (1792-1795), Gombási István (1795-1808), Tályai Sámuel (1808-1813), Agyagási Mihály (1813-1821), Antal Zsigmond (1821-1867), Kovács Nándor (1867-1919), Fosztó György (1919-1923), Veszprémi Demeter (1924-1960), Szász Béla (1960-1970), Szatmári Béla (1970-1973), Csalóka Zoltán (1973-1984), Gecző András (1985-1989), Koródi Csaba (1990-1993), Kovács István (1994-1998), Szabó Géza (1998-2005), Dávid István (2006-2011), Gábor Áron Árpád (2011–).

 

Gábor Áron Árpád

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást