Mája (Maia)    Nyárádszeredától 12, Székelyberétől 4 km távolságra, félreeső, regényes völgyecskében fekvő, közigazgatási szempontból Székelybere községközponthoz tartozó falu. (Nyárádszeredától – a 135-ös úton – Nyárádmagyarós felé haladva, Beréből balra térve közelíthető meg.)

Az 1567. évi Regestrumban mai nevén, 16 kapuval, mint a völgy legjelentősebb települése fordul elő. 1814-ig Berekeresztúr leányegyháza volt, akkor lett önállóvá. Kápolnájáról írásos említést az 1757. évi Diáriumban találunk „Lovászkápolna” néven, mert a hagyomány szerint Lovász Márton építtette fából. Ebben az utolsó istentiszteletet 1860. május 30-án Pataki Lajos lelkész tartotta, a Fil. 2, 1-5 alapján.

A központi fekvésű, tágas, világos, kiváló akusztikájú, 30 m hosszú, 10 m széles új templomot 1868-ra építette fel Szász József, köművespallér. A templom tetejére a toronygömböt Péterfi Lajos, az új lelkész adományozta.

Az orgona Takács Ignác szakértelmét dicséri (1862); az úrasztala Novák János asztalos munkája 1873-ból; a szószékkoronát 1881-ben, ajándékba készíttette Gáspár asztalossal a helybéli, id. Nagy János.

A 30 m magas toronyban két harangot és egy csengettyűt találunk. Ez utóbbit hajdan az iskolában használták, de most a magasban pihen.

A harangokat Fekete János lelkipásztor és Nagy Elizér gondnok idejében, 1957-ben öntette újra a gyülekezet. A nagy harang felirata: „Dicsérjétek az Urat”, a kis harangé: „Békesség néktek”. Mindkettőt Bukarestben készítették.

A bejáraton olvasható felirat: „EZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE SZENTELT ÉPÜLET  ÉPÜLNI KEZDETT MDCCCLX VÉGZŐDÖTT MDCCCLXVIII KÖMŰVESPALLÉR SZÁSZ JÓZSEF ÁLTAL 1868; JAVÍTVA 1971”.

A gyülekezet, amelynek jelenlegi lélekszáma 120, az utóbbi 15 évben teljesen felújította a templomot. (1958-ban még 494 református lelke volt a gyülekezetnek.)

Lelkipásztorai: György Zsigmond (1814-1818), Kása Imre (1819-1823), Zsilinszki Sámuel (1845-1846), Pataki Lajos (1846-1861), Péterfi Lajos (1862-1896), Sipos György (1898-1927), Kovács Sándor (1928-1932), Nagy Zoltán (1933-1934), Kiss Jenő (1934-1949), Fekete János (1949-1959), Nagy Géza (1960-1965), Gecző V. András b. (1966), Soós József (1966-1969), Szász Béla b. (1969), Balla Árpád (1970-1974), Csalóka Zoltán b. (1974-1975), Bányai László (1975-1978), Béres Gábor (1978-1979), Fülöp Ernő (1979-1981), Korpos István (1982-1985), Kövecsi Imre (1986-1990), Béres Gábor b. (1990-1996), Szász János b. (1996-1999), Csepán Levente (1999-2000), Szász János beszolgáló lp. (2000–).

 

Szász János

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást