Küküllőszéplak (Suplac) Dicsőszentmártontól 20, Balavásártól 16 km távolságra, a Kis-Küküllő partján, a megyei út mellett elterülő községközpont. Közigazgatásilag hozzá tartozik Héderfája, Oláhszentlászló, Kisszentlászló és Vajdakuta.

A település nevét 1325-ös okirat említette először, Zeplak alakban. Későbbi névváltozatok: 1331-ben Zeeplak, 1332-ben Sceplak, 1505-ben Zephlak.

1332-ben plébániatemploma volt, papja a pápai tizedjegyzék szerint 6 régi banálist fizetett, majd 12 dénárt; 1333-ban Péter pap 6 régi banálist, 1334-ben szintén 6 régi banálist fizetett.

A középkori katolikus lakosság a reformáció során előbb reformátussá lett, majd egy része unitáriussá. A templom a reformátusoké maradt, az unitáriusoknak új templomot építettek.

A templom helyén egykor kisebb kőtemplom állott, mellette harangláb, két haranggal. A régi templom méretéről, stílusáról semmit nem tudunk.

A ma álló, 6 méter magas, 17 x 6,5 m alapterületű kőtemplomot és a téglából készült tornyot 1840-ben építették, özv. Simon Józsefné, Pállfy Ágnes nemes asszony támogatásával.

A templomhajó kazettás mennyezetének három díszített kazettája a napot, a holdat, illetve a csillagokat ábrázolja.

Az orgonát az első világháború után vásárolta a gyülekezet Simon S., kolozsvári harmónium- és orgonakészítő műhelyéből.

A templom legutóbbi, általános javítását 2001-ben végezték a gyülekezeti tagok adományából.

A helyi gyülekezet 2012. december 31-én 375 lelket számlált.

Lelkipásztorai: Dali Gyula szászcsávási beszolgáló (1912), Gálffi Sándor (1923), Benkő Elek (1924-1927), Ady Béla beszolgáló (1945), Nagy Gyula (1950-1954), Kadácsi Zoltán (1954- 1973), Fejér Endre (1973-2000), Csepán Levente (2000–).

Csepán Levente

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást