Kóródszentmárton (Coroisânmartin) Marosvásárhelytől – közúton – 35 km távolságra, a Kis-Küküllő jobb partján fekvő községközpont. Közigazgatási szempontból hozzá tartozik Kóród, Küküllősolymos és Vámosudvarhely.

A település nevét a 14. században említette először okirat, Sanctus Martinis alakban.

A reformáció idején a lakosság a református hitre tért át, a templom is a reformátusok használatába került.

A jelenlegi templomot 1829-ben Benke György építészmester építette.

Az úrasztala 1829-ben, kőből készült, a szószék szintén kőből van.

A templomhoz 1836-ban emeltek tornyot.

A település nevezetessége a 13-14. századból származó, ezüst-bronz ötvözetből készült harang, amelynek felirata viszont megegyezik a legtöbb középkori harangéval: „O, Rex gloriae, veni cum pace!”. Magyar nyelven: „Ó, jöjj békével, dicsőség királya!” A kis harangot 1925-ben, Klein Oszkár öntötte Kudzsiron.

A helyi gyülekezet 2013. január 1-jén 129 lelket számlált.

Lelkipásztorai: Bikfalvi János (1639-1641), Szereda(hely)i Péter (1648-1654), Radnóti Ferenc (1655), Szentmiklósi Boldizsár (?), Somosdi Ferenc (1699), Miskolci György (1699-1671), Márkusfalusi György (1671), Szeredai Péter (1675), Szatmári István (1677-1678), Váradi Miklós (1680-1681), Gálfalvi R. Mihály (1683-1689), Vályi András (1696), Váradi Dávid (1697-1703), Szederjesi János (1707-1708), Szentgyörgyi József (1711), Solymosi Mihály (1713-1716), Tordai János (1721-1723), Pataki György (1724-1733), Désfalvi Ferenc (1734-1760), Pécsi Ferenc (1761), Csávási Vas Benjámin (1762-1775), Török Pál (1776-1778), Kovács Miklós (1778-1788), Vadasdi Péter (1788-1790), Trauszner Dániel (1790-1816), Kaller Bálint (1817), Szabó Sámuel (1822), Nagy Sámuel (1838), Józsa Zsigmond (1860), Nagy András (1876), Benedek Ferenc (1879), Nagy András (Egrestő) (1881), Tollas József (1882-1916), Árkossy Jenő (1916), Huszár Endre (1918), Kovács György (Nagykend) (1921), Kállai Ferenc (Egrestő) (?), Szabó János lévita (1922), Miklós Gyula (1933), Bencze József (Balavásár) (?), Székely András (Egrestő) (?), Magyari Zoltán (1934), Bencze József (Balavásár) (?), Sipos Kálmán (1935), Szabó Géza (1937), Ady Béla (Hédrefája) (1941), Benkő Elek (Széplak) (?), Székely András (Balavásár) (1945), Váradi Albert (Széplak) (?), Béres Gábor (1947), Bartha B. János (Egrestő) (1951), Jancsó Albert (Sóvárad) (1951), Tóbiás Jenő (Ádámos) (1953), Koncz Károly (1953), Pongrácz József (1956), Takács György (1958), Bíró Sándor (Héderfája) (1970), Fehér Júlia (1973-1994), Fehér Endre (Széplak) (1994), Pál Levente András (1997-2004), Iszlai Kamill Zsolt (2006-2010), Csiki Mihály Levente (2011–).

Csiki Mihály Levente

Lelkipásztor

Írj egy hozzászólást