Kibéd (Chibed) a Marosvásárhelyt Szovátával összekötő, 13A jelzésű út mentén, a Kis-Küküllő jobb partján fekvő falu.

Az 1499-ben Kibjed néven említett település a reformáció előtt a küsmödi anyaegyház filiája volt, Siklóddal és Szolokmával együtt.

Az egyházközség levéltárában megőrzött okirat szerint, a templom alapjait 1552-ben rakták le. Szintén levéltári adatok rögzítették az 1640-ben végzett felújítási munkálatokat. E munkálatok során a templom és a torony „a református hívektől megbővíttetett egész fundamentumától”. Ezt a templomot 1709-ben a kurucok felégették, csak a falai maradtak meg. 1710-ben felújították, majd 1781-1782 között „a népek sokasága” miatt, kibővítették és a tornyot magasabbra rakták. Akkor a templom és a torony kőrakásának  költségeit dr. Mátyus István fizette ki. Az új templom ötven évet sem szolgált, amikor a gyülekezet szükségét érezte egy újabb építésének.

A ma is álló templomot 1820-1826 között építették fel, „nagyobbrészt a szabad székelyek és kevés egyházi nemesekből álló református egyház buzgalma által”. A templomépítés éveiben a lelkész Viski Pál volt, a kurátor Felszegi Péterfi János, a jegyző Faluszorosbeli Orbán János.

A szószékkoronát 1761-ben, Szabó Mózes rektor készíttette.

Az orgona Bodor Péter alkotása. 1847-ben a mester maga így vallott munkájáról: „Én nem haszonkeresésből építettem meg a kibédi orgonát, hanem meg akartam mutatni, hogy a magyar ember is tud, s más nemzet is tanulhat tőle”.

Lelkipásztorai: Borzási Péter (1641), Debreceni István (1689), Daróci Péter (1692), Budai Zsigmond (1697), Muzsnai Miklós esperes (1699), Bölöni Zsigmond (?), Szentsimoni János (1709), Ikafalvi János (1713-1716), Kovásznai Kelemen (1717-1722), Daróci István (1723-1729), Erdődi János (?), Bikfalvi János (1730-1732), Erdődi István (1732-1735), Oltszemi Sámuel (1736-1752), Dézsi József (1757-1761), Zilahi József (1761-1764), Szentsimoni István (1764-1769), Kolozsi János esperes (1769-1787), id. Muzsnai József (1787-1806), ifj. Muzsnai József (1806-1809), Ercsei Pál (1809-1815), Viski Pál (1815-1836), Szász János (1837-1869), Muzsnai Pál (1870-1875), Kövér András (1876-1889), Juhász Sándor esperes (1890-1892), Gönczi István (1893- 1920), dr. Dávid György (1921-1934), Geréb Dénes (1935-1966), Szilveszter György (1966-?), Falka Zoltán (2013–).

Falka Zoltán

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást