Kendő (Cându) Marosvásárhelytől 27, Nyárádszeredától 12 km távolságra, keletre, a 31-es számú községi út mentén, a Bekecs-hegy lábánál fekvő település.

A falu nevét 1509-ben említette először okirat, Kendew alakban. Az 1567-es Regestrumban kilenc kapuval jegyezték.

A középkorban Berekeresztúr leányegyházközsége volt, önállósulását 1814-ben nyerte el.

A település előző temploma 1827-ben épült. Mennyezetszerkezete, vastag falai, kis ablakai, az épület nyugati oldalához épített pillérek a román és gótikus stílus furcsa keverékét mutatták. A visszaemlékezések szerint, a templom utolsó javítását 1876-ban végezték. Ezért az  1950-es évekre annyira tönkrement, hogy le kellett bontani.

A ma álló templom 1957-ben épült, a régi alapzatára. Az első istentiszteletet az új templomban 1958. szeptember 7-én tartották.

Az 1808-ban, fából készült harangtoronyban két harang található. A kisebbik harang felirata: „Kendei Reformata Ecclesia 1753”. A nagy harang felirata: „Isten dicsőségére öntte. a kendői református egkar. hívei 1925. beu.

A 70 lelket számláló helyi gyülekezet ma Márkod leányegyházközsége.

 

Gábor Áron Árpád

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást