Harangláb (Hărănglab) a Kis-Küküllő mente egyik mellékvölgyében, a Maros megyei Mikefalva községközponthoz tartozó falu. (A 142-es megyei útról letérve, Désfalván át érhető el.)

1301-ben, Haranglaab néven említették először a források. Az 1332-es pápai tizedjegyzék szerint plébániatemploma volt, amelynek Mihály nevű papja 15 dénárt fizetett.

A település középkori katolikus lakossága a reformáció során reformátussá lett, majd áttért az unitárius hitre. Később a lakosság egy része ismét reformátussá vált. Az önálló református egyházközség létét 1676-os írott forrás említette először.

Az 1824-ben felszentelt templom a falu központjához közeli emelkedőn épült 1809-1820 között, Újvárosi András lelkipásztorsága idején, újfalusi Felszeghi János és neje, Sárosi Pókai Krisztina jelentős anyagi támogatásával. Az északnyugat – délkeleti tájolású, mindkét végén kerekített téglalap alakú templomhajó alapterülete 16×10 m. Északkeleti és keleti oldalát négy pillér támasztja, a délnyugati, nyitott portikusában van a főbejárat, amely fölött belül Kőröstarcsai Weér György címere látható. A kazettás mennyezeten egyetlen, eredeti festett kazetta maradt egy bibliai igével és az 1812-es évszámmal.

Az 1823-ban, téglából és kőből épült szószék fölötti szószékkoronát Miske Zsigmondné, született Máthé Zsuzsánna és Miske Zsófia adományozta.

A 15 m magas torony a hajó északnyugati végén található. A toronyban két harang lakik.

A nagyobbik, a gyülekezet által 1734-ben öntetett, időközben megrepedt harangot 2012-ben újraöntötték. Felirata: „AZ ATYA FIÚ SZENTLÉLEK ISTEN NEVÉBEN. HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK. A BARNEVELDI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET AJÁNDÉKA. HARANGLÁB 2012. KÉSZÜLT SZÉKELYUDVARHELYEN LÁZÁR IMRE ÖNTŐDÉJÉBEN”. A kisebbik harang felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZÍTTETTE AZ HARANGLÁBI REFORMATA ECCLESIA SZÁMÁRA EZ 5. MUNKÁT VITA SÁMUEL. ANO 1751”.

A lelkészi lakás a templom szomszédságában áll, az egykori református iskola a fölötte lévő dombon volt.

A jelenleg 417 lelket számláló helyi gyülekezet a barneveldi holland testvérgyülekezet segítségével, 1999-ben megvásárolt telken alakította ki a Béthel nevű gyülekezeti házat.

A gyülekezethez tartozó szászbogácsi, 19 lelket számláló szórványgyülekezet nyáron az egykori szász erődtemplomban, télen annak parókiáján tartja istentiszteleteit.

A gyülekezetben szolgált lelkipásztorok neveit a templom falán, márványtábla örökíti meg.

Lelkipásztorai: Vásárhelyi András, püspök (1678-1682), Bányai Gáspár (1682), Vajai Gergely (1683-1689), Váradi Dávid (1689), Szakács Ferenc (1690-1697), Gálfalvi Miklós (1697-1711), Pürkereczy Mihály (1711-1713), Bölöni Zsigmond (1713-1720), Nyitrai János (1720-1730), Vásárhelyi Pál (1730-1742), Zágoni Balázs (1742-1744), Kolosi János (1744-1751), Dálnoki Demeter (1751-1770), Benkő  Mihály (1770-1773), Gombási István (1773-1775), Zágoni János (1775-1779), Fülei József (1779-1786), Incze Sámuel (1786), Csanádi József (1787), Dobolyi Gábor (1788-1797), Simon Sámuel (1797-1801), Újvárosi András (1801-1851), Benedek Ferenc, esperes (1851-1901), Bartha Lajos (1903-1906), Nagy Mihály (1907), Miklós Pál (1909), Kenderessy Lajos (1911), Gecse János (1914-1957), Nagy László, prof. (1957-1961), Szőcs Ervin (1961-1995), Buzogány Tihamér (1996-2001), Molnár Sándor (2002-2004), Pál Levente András (2004-2012).

Írj egy hozzászólást