Geges (Ghineşti) Nyárádszeredától 15, Erdőszentgyörgytől 12 km távolságra, az Abod pataka mentén, a megyei úttól négy kilométerre eldugott völgyben fekszik, a Kis-Küküllő és Nyárád közötti Patakmente legfélreesőbb települése.

A falu az 1567-es Pápai Regestrumban 25 kapuval szerepelt, a kapuk száma alapján Marosszék harmadik legnagyobb települése volt (Marosvásárhely és Nyárádszereda után).

A település első temploma (amolyan torony nélküli fakápolna) a 17. század közepén, a második (ezennel már kőtemplom) 1693-ban épült. Az utóbbit 1834-ben lebontották.

A jelenlegi templomot még az előző lebontásának évében, Tegzi Mihály lelkipásztori szolgálatának idején építették.

Az orgonát Sztamus János építette 1858-ban. A hangszer lényegi átalakítások nélkül vészelte át az elmúlt több mint másfél évszázad viszontagságait. A sípokat az első világháború idején elrejtették, így a környék többi orgonájával ellentétben, sikerült megmenteni őket.

A tornyot a templom építése után öt évvel, 1839-ben fejezte be a gyülekezet. Zöldre festett zsindelyezéssel borították.

A helyi egyházközség tulajdonában lévő két harang közül a kisebbiket 1922-ben öntette a gyülekezet. A nagy harang 1774-ben készült. Ennek felirata: „A gegesi Ref. Eklézsia serkentője. Anno 1774. -16  Maj. / Midőn szól a harang templomba kell menni / Ha temetésre zeng úgy is ott kell lenni / Ha takarodóra aztán lefeküdni / Ezek mellett kegyes életre szert tenni.”

Az egykori református felekezeti iskola épületében 2010-től iskolamúzeum működik.

  1. december 31-én a falu református lakosainak létszáma 202 fő volt.

Lelkipásztorai: Belkenyi János (1651-?), Kovásznai János (1684-?), Zaláni Miklós (1693-1712), Kibédi Mátyás (1717-1724), Udvarhelyi József (1725-1730), Ajtai Mihály (1731-1735), Szentsimoni Mihály (1737-1759), Kónya János (1759-1769), Albisi Bod Zsigmond (1770-1785), Imreh Zsigmond (1788-1792), Krizbai Deső István (1792-1802), Bosi Szabó György (1802-1809), Szente József (1809-1821), Tegzi Mihály (1821-1835), Szász János (1835-1837), Pető János (1837-1840), Orbán Elek (1840-1889), Kiss Ferencz (1890-1905), Simon Imre (1905-1906), Marosi János (1906-1910), Nagy István (1910-1912), Muzsnai Ödön (1912-1915), Ajtai Géza (1915-1925), Gub Márk (1926-1943), Lőrinczy József (1943-1947), Török Ernő (1947-1950), Szabó Frigyes (1950-1962), Tamás Béla (1962), Fülöp Gábor Dénes (1964-1971), Vincellér Gábor (1972-1977), Krizbai Nemes György (1977-1989), Lapohos András (1990-1992), Szabó Zoltán beszolgáló (1993-1994), Bedő Dávid (1995), Gáspár István (1995-2002), Kis Csaba beszolgáló (2002-2006), Korodi Csaba (2006-2007), Tőkés Attila (2007–).

Tőkés Attila

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást