Erdőszentgyörgy (Sângeorgiu de Pădure) Marosvásárhelytől 35, Szovátától 25 km távolságra, a Kis-Küküllő felső folyása mentén, 340 méter tengerszint fölötti magasságban fekszik. A városon áthalad a Balázsfalva – Parajd irányú vasútvonal, a Szovátát az E60-as jelzésű nemzetközi úttal összekötő A13-as nemzeti út, valamint két megyei út (Székelykeresztúr irányába).

A település nevét az 1333-as pápai tizedjegyzék említette először. Névváltozatok a későbbi okiratokban: 1501-ben Erdeuth-gyergh, 1543-ban Zeunthgeorgh, 1567-ben Erdeo-Zent Girjeorkij . A nevet a Szent György tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta.

A középkori eredetű református templom építésének idejét nem ismerjük. De 1333-ban már állt a Szent György tiszteletére felszentelt templom, papja fizette a keresztes hadjáratokhoz való hozzájárulást. Az egyhajós templom szentélye poligonális lezárású, keleti és déli oldalú támpillérekkel ellátott. A régi kőtemplomot és tornyot az 1760-as években újíttatta meg kívül-belül gróf Rhédey Zsigmondné, született báró Wesselényi Kata. A templom főjavítását 1935-ben végezték. Az javítás költségeit Mary Victoria angol királyné adományából (nagyanyja, Rhédey Klaudia emléke iránti kegyeletből), gróf Bethlen György, egyházkerületi főgondnok gyűjtéséből, valamint az egyházközség tagjaitól begyűlt összegből és közmunkából fedezték. A toronyfedést Simó Béla, székelyudvarhelyi bádogos mester végezte, a fedélszerkezet Ambrus Márton, parajdi ácsmester munkája. A mennyezetet Kovács Mózes, felsősófalvi és Berecki Mihály helybéli ácsmesterek készítették. A díszfestés Debreczeni László, egyházkerületi templomszakértő munkája. Az új padokat, ajtókat, ablakokat Kacsó Károly, felsősófalvi asztalosmester készítette, a kőműves munkálatokat Tar József erdőszentgyörgyi kőműves végezte.

A reneszánsz virágdíszekkel ékesített szószék Sipos Dávid faragványa (1730). A barokk stílusú szószékkorona 1760-ban készült.

A templom első (6 változatú) orgonája, 1804-ben készült, Rhédey Mihály adományából. Az új orgonát 1927-ben Einschenk Károly, brassói orgonagyáros készítette. Ezt 2011-ben Pozsár Róbert, kolozsvári orgonajavító teljesen felújította.

Az idők folyamán kétszer is harangok nélkül maradt a gyülekezet. A mostani kis harangot a “V.V. Raşcanu Bucureşti” vállalat öntötte. Felirata: „Az élőket hívom a halottakat elsiratom a fellegeket eloszlatom. Isten dícsőségére öntette a hívek önkéntes adakozásából az erdőszentgyörgyi református egyház, 1958.” Az 1977-es évszámmal ellátott, a nagybányai Gutinul vállalatnál öntött nagy harang felirata: „Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti sziveteket. Solt. 95,7-8 Isten iránti szeretetből, anyaszentegyházunkhoz való hűsége jeléül adományozta, ezt a harangot Erdőszentgyörgy hívő református népe”.

A gyülekezet 2012. december 31-én 1807 lelket számlált.

Lelkipásztorai: Apáczai Kelemen (1648-1661),  Kapusi Jámbor István (1661-1665), Fogarasi Miháy (1665), Deák Fülöp János (1681), Bikfalvi János (1720-1730), Décsei Sámuel (1742-1751), Szász István (1751-1769), Molnár István (1769-1775), Zilahi Sebes József (1775-1788), Makkai László (1788-1829), Altorjai László Gergely (1829-1883), Losonczi József (1883-1890), Nagy József (1892-1929), Fülöp Ferenc (1929-1959), Cseh Zsolt (1959-1973), Gecző András (1973-1987), Szabó Árpád (1987-1999), Gáspár György (1999–).

 

Gáspár György

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást