Désfalva (Deaj) a Kis-Küküllő bal partján,  Dicsőszentmártontól 10 km távolságra, keletre, 950 ha területen fekvő település, amely északon Abosfalvával, északkeleten Mikefalvával, keleten Szászcsávással, nyugaton Vámosgálfalvával, délnyugaton Haranglábbal határos.

A falu nevét 1270-1272 között keletkezett oklevelek említették először, Desfolua alakban. 1372-ben V. István és I. Károly oklevelében a „Hagymás más néven Désfalva” említést találjuk. (1301-ben Dés fiai, Miklós és Pázmány, Hagymást és Désfalvát cserébe adták Kán László vajdának.) A szájhagyomány szerint, a falu eredetileg a mostani településtől két kilométerre lévő, jelenleg „Faluhely” néven ismert határrészen volt. A lakosság 1241-1242-ben, a tatárjárás idején menekült jelenlegi helyére. Az elhagyott település teljesen elsüllyedt, az új telephelyen pedig falu született jelenlegi nevével. Az eltemetett templom harangjai közül egyik felszínre jött, s a pásztor, aki megtalálta az unitárius egyháznak adományozta.

A település régi templomáról nem találtunk feljegyzéseket. Benkő József szerint a 19. században református és unitárius egyháza volt. A 19. század elején az unitárius anyaegyházként működött. A református egyház Harangláb filiája volt, és csak 1956-1957-ben anyásították. Első önálló lelkipásztora Pongrácz József lett.

A régi templomot, amelyet az 1930-as években még zsindellyel fedtek, 1996-ban és az azt követő években újították fel a holland testvéregyház és a hívek nagylelkű adakozásából és munkájával. A ma 18 x 7 méter alapterületű templom a falu központjában fekszik, azon a telken, amelyet a helyi, Felszegi birtokos családja adományozott a református egyháznak. A templom belső berendezése is teljesen új, a szószék és a szószékkorona is. Az úrasztalát a konfirmált ifjak egyik csoportja adományozta.

Az egyházközségnek két elektromos és egy pedálos orgonája van. Eredetük ismeretlen.

Az 1996-os újjáépítéskor 20 m magas tornyot is építettek.

A nagy harang felirata: „1791 maga költségén Segesváron A.N.N.O. Turotzi Anna: Isteni ditsőségére készítette Désfalvára.” A kicsi harang felirata: „Ferroagricola 1924.”

A jelenleg 327 lelket számláló gyülekezet nőszövetsége tíz év óta, karácsonykor a marosvásárhelyi Dorkász és Lídia gyerekotthonokat, húsvétkor pedig a marosvásárhelyi állami öregotthont látogatja rendszeresen, és szeretetcsomagot visz az ott lakóknak. 2012-től felkarolták a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Alapítvány árva gyerekeit is.

Lelkipásztorai: 1911-1950 között felváltva szolgáltak: Miklós Pál ref. lelkész, Gecse János ref. lelkész, Bartha József ref. lelkész, Sándor Gergely unit. lelkész, Lőrinczy Gergely unit. lelkész; Pongrácz József (1956-1959), László Zoltán (1959-1962), Deák György (1963-1975), Bíró Endre (1976-1994), Korpos István (1994-2002), Csepán Géza (2002–).

Csepán Géza

lelkipásztor

Írj egy hozzászólást