Demeterfalva (Dumitreştii) Nyárádszeredától délre, tőle 2 kilométer távolságra, a Nyárád folyó bal partján fekszik.

A település két falu, Süketfalva és Demeterfalva összeolvadásából jött létre. Egy ideig a Süket-Demeterfalva nevet viselte. A falu lakosságának 65-70 százaléka református vallású, 30-35 százaléka római katolikus és unitárius vallású.

A település református temploma 1950-1951 között épült, Demeter István lelkipásztori szolgálatának és Bereczki Zsigmond gondnok idején.

A templom berendezési tárgyai (szószék, szószékkorona, úrasztala, padok) szintén 1951-ben készültek.

Orgona nincs a templomban.

A toronyban egy 280 kilogramm tömegű, felirat nélküli harang van.

A református templomban havonta egy-egy alkalommal istentiszteletet, illetve szentmisét tartanak az unitárius és római katolikus vallásúak a nyárádszentlászlói unitárius lelkipásztor, illetve a nyárádszeredai plébános beszolgálásával.

A helyi leányegyházközség Nyárádszeredához tartozik.

Írj egy hozzászólást