A település nevét először 1301-es írott forrásban említették Danyan alakban. A név későbbi változatai: 1332-ben Danan, 1394-ben Dalyan,1492-ben Dannyan, 1797-ben Szászdányán, 1915-től a Dányán névalakot használják. A falunév a köztudatban Szászdányán alakban rögzült. Egyes források szász telepítésű falunak tartják, ahonnan azonban a 15. század folyamán a szászok eltűntek. Tény, hogy 1492-ben a falunak már magyar és román lakossága volt. Más források a név előtagját azzal magyarázzák, hogy a reformáció után a Bonyha környéki magyar falvak a bogácsi szász evangélikus káptalan joghatósága alá tartoztak.

Az 1332-1337 között készült pápai tizedjegyzékek már egyházas helyként jegyezték a falut, amelynek Péter nevű papja 16 dénárt fizetett. A szájhagyomány szerint a Pótsa féle udvarban, hajdan szerzetes barátok laktak. Az első református lelkipásztor, Csepei János neve 1618-ból maradt fenn.

A település régi temploma a haranglábbal a mai állami – hajdan református felekezeti – iskola fölötti dombon állt. Egy 1816-os forrás szerint a falu „egy zsendely fedelű templommal és egy különálló fa haranglábbal rendelkezik, amely szintén zsendely fedelű”.

1895-re a templom annyira rossz állapotba került, hogy „a főszolgabíró … kénytelen eltiltani a templomba járást a javítások keresztül viteléig, mert a beléjárás a szakértő mérnök megvizsgálása folytán veszélyeztető”.

Új templom építése céljával Porkoláb Jánostól vásároltak 128 öl területet. Ugyanakkor az építésre koldulási engedélyt kértek nemcsak Erdély, hanem Magyarország területére is. Miután 1896-ban megérkezett a miniszteri engedély, szerződést kötöttek Sörös András és Simon Lajos, erzsébetvárosi vállalkozókkal a templom felépítésére.

1898 áprilisában a közgyűlésen megállapították a templomi ülésrendet. A sok adósság miatt azonban a templom felszentelésére csak 1904. június 19-én került sor. Az ünnepségen a falu lakossága nagy pompával fogadta a püspök megbízottját, Nagy Domokos esperest.

A templomnak két harangja van. A nagy harangot – becslések szerint – 1492-ben önthették. Ennek felirata: „Rex gloriae veni cum pace”. A kisebbik harang felirat nélküli.

A helyi gyülekezet jelenleg 105 lelket számlál.

Írj egy hozzászólást