Csávás (Ceuaş) a Balázsfalvát, Dicsőszentmártont és Szovátát összekötő vasúttól 2, a műúttól  4 km távolságra, a Kis-Küküllő középső folyásának vidékén fekszik.

A település nevét az 1330-as pápai tizedjegyzék említette először. A forrás szerint, a falunak már a 14. század első felében önálló papja volt. A középkori okmányok Chawas, az egyház hivatalos jegyzőkönyvei – a 17. század harmadik évtizedétől – Csávás alakban emlegették a falu nevét. Egy ideig – a szomszédos falvakhoz hasonlóan – a „szász” előtaggal használták a falu nevét. 1910 óta – a Magyar Királyi Belügyminisztérium  rendeletének hatására – újra Csávás a falu hivatalos névváltozata. A néphagyomány a falu nevét egy, a honfoglaláskori mondásból eredezteti. (Talán a nyugati irányból érkező szekéroszlop élén járó Vas nevű férfinak szólt az őt követők felkiáltása, a csodálatos völgy láttán:  „Csára Vas”!)

A csávási eklézsia vezetői és hívei az 1832. február 12-én tartott esperesi vizitáció alkalmával közölték azt a szándékot, hogy a „középkori zsendely fedél alatt lévő kő templomocska” és harangláb helyett toronnyal egybekötött templomot építenek, mert a lélekszámban szaporodó gyülekezet ezt szükségessé teszi. Szász István lelkipásztor vezetésével, Szász János segédpap, Belle József „oskolamester”, Kinisi Mihály főkurátor, a „nemes Küküllő Vármegye Fő phisicusa” irányításával építette fel a gyülekezet az új templomot. A templohajó Miller Ferenc, muzsnai kőműves és ácspallér munkája, a torony építője Benke József volt.

A nagy harang felirata: „Deo gloria in Excelsis, Andreas Filk 1670”. Az 1546-os évszámot viselő kis harang külső oldalán négy oroszlános címer volt látható.

A templom felszentelésekor, 1837. február 12-én megszólalt az azóta is folyamatosan működő, többszólamú csávási dalárda.

Lelkipásztorai: Csávási Máté (1623-1650), Gálfalvi István (1650-1668), Disznajoi Mihály (1668-1677), Aknai István (1677-1682), Vadasdi Péter (1682-1696), Dálnoki István (1696-1701), Havadtői István (1701-1711), Felfalusi Sándor (1711-1716), Radnoti János (1716-1744), Margitai Jonathán (1744-1746), Ardai István (1746-1772), Böjte Mózes (1772-1784), Jancsó Mihály (1784-1790), Szász István (1790-1836), id. Dali István (1836-1870), ifj. Dali István (1871-1888), Bíró Áron (1888-1892), Dali István (1892-1903), Gyárfás Sándor (1903-1909), Torma Béla (1910-1912), id. Dali Gyula (1913-1960), Nagy László (1961-1974), Mezei Horváth Attila (1974-1987), Bíró József (1987–).

Bíró József

lelkipásztor

Hozzászolások

Írj egy hozzászólást