Egyházközség

Segesvár

Segesvár a reformáció kezdet-kezdetétől érdekes helyet foglalt el a hitújítás színterén.     Erről nagyon sokak és nagyon sokat írtak. Jómagam csak arra a hitvitára hívnám fel a figyelmet, melyet

Egyházközség

Szentháromság

A település az Árpád-korban jött létre, ősiségét bizonyítja az 1332. évi pápai tized- jegyzék (ahol S. Trinitate néven szerepel) 1, valamint a 15. századra datálható volt gó­tikus temploma.

Egyházközség

Vámosudvarhely

Vámosudvarhely (Odrihei) a Kis-Küküllő jobb partján, Kóródszentmárton és Küküllőszéplak szomszédságában fekszik. A falu neve a korai okiratokban különböző változatokban jelent meg: 1332-ben

Egyházközség

Vámosgálfalva

Vámosgálfalva (Găneşti) Dicsőszentmártontól 5, Marosvásárhelytől 30 km távolságra, a Kis-Küküllő két partján, a Bede-(Bogács)patak völgyében, dombokkal övezett, festői környezetben fekvő

Egyházközség

Vadasd

Vadasd (Vădaş) a Kis-Küküküllő egyik jobb oldali mellékvölgyben, Havadtőtől északra, tőle 3 km távolságra, a Havad-patak völgyében fekszik. A falut átszeli a 135A jelzésű, megyei út. A falu nevét

Egyházközség

Torboszló

Torboszló (Torba) Nyárádmagyaróstól 2 km távolságra, a Kis-Nyárád bal partján, a Bekecs-hegy déli oldalán, zárt völgykatlanban fekszik. Szomszédos települések: délen Nyárádszentimre, nyugaton

Egyházközség

Szövérd

Szövérd (Suveica) a Nyárád bal partjának egyik mellékvölgyében, az Őrhegy déli lábánál, Szövérd, Göcs és Vaja szomszédságában fekvő település. A falu nevét a 14. század első felének okiratai

Egyházközség

Szőkefalva

Szőkefalva (Seuca) Dicsőszentmártontól 3 km távolságra, a Kis-Küküllő bal partján fekvő, közigazgatási szempontból Vámosgálfalva községhez tartozó település. A falu nevét 1314-es okirat Terra

Egyházközség

Szováta

Szováta (Sovata) Marosvásárhelytől keletre, tőle 60 km távolságra, a 13A jelzésű főút mentén, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai-medencében fekszik. A Kis-Küküllőbe siető Juhod-,