Búzaháza (Grâuşorul) a Nyárád folyó bal partján, Deményháza és Csíkfalva között fekvő kis település.

A településen már 1773-ban református gyülekezet létezett, amely Csíkfalvához tartozott.

1794-ben a gyülekezet tagjai templomépítés céljára telket szakítottak ki a közterületből, de csak 1830-ban folyamodtak építési engedélyért a püspökséghez.

Az 1837-ben megkapott engedély alapján, 1842-re elkészült a kis templomuk.

A 19. század végén a falu lakosságában felmerült a gondolat, hogy a reformátusok és az unitáriusok bontsák le saját, önálló templomaikat, és közösen építsenek új templomot. A gondolat megvalósítása azonban elmaradt.

1992-ben a reformátusok svájci támogatással megújították a boronafából épült régi, kis templomot. A boronafalakról leverték a vályogvakolatot, hőszigetelték és lemeszelték, új deszkapadlózatot készítettek, és átfestették a templom bútorzatát. Akkor szerelték le a régi szószékkoronát, amely időközben tönkrement, így nem kerülhetett vissza a helyére.

A templom kis tornyocskájában egyetlen, felirat nélküli, 30 kg tömegű csengettyű van, amelynek kora valószínűleg jóval meghaladja a templomét.

A templom megépülése előtt létezett már harangláb, amely Kilyén György akkori gondnok udvarán állt. A harangról annyit tudunk, hogy káli Nagy Miklós 1818-ban elvitte Székelykálba, majd a hívek kérésére visszaadta.

Írj egy hozzászólást