Bún (Boiu) Maros megyében, Segesvártól északkeletre, tőle 8 km távolságra, a Nagy-Küküllő jobb partján fekszik. A közigazgatási szempontból Fehéregyházához tartozó település Alsó- vagy Kisbún és Felső- vagy Nagybún egyesítéséből jött létre.

A település nevét említő első ismert okirat 1301. októberi keltezésű. Az okiratba foglaltak alapján a király Miklós comesnek adományozta Bwn nevű örökös földjét.

A falu első temploma a 13. században épült, a mai parókia mögötti területen. Az agyagos talajra épített templom azonban folyamatos javításra szorult az állandó mozgás miatt, ezért 1923-ban lebontották, és új templom építéséről döntöttek. Az építésre kezdeményezett gyűjtés során összegyűlt pénz azonban – pénzbeváltás miatt – elértéktelenedett.

1935-ben, mivel a gyülekezetnek semmi kilátása nem volt új templom építésére, megvásárolta azt a raktárhelyiséget, amelyet ideiglenesen istentiszteleti helyül használtak, és amely az államosítás előtt a Bethlen család kastélya volt. Ezt a gyülekezet saját erejéből átalakíttatta. Ide szállították át a régi templom orgonáját, padjait, szószékkoronáját.

A szószékkorona felirata: „ISTEN DITSÖSÉGÉRE KÉSZÍTETTE G. BETHLEN FERENC TULAJDON KÖLTSÉGIVEL 1786”.

A harangok a régi haranglábról 1961-ben kerültek a templom lépcsőfeljáratos tornáca fölé, a gerendából és deszkából épített kis toronyba. A kisebbik harangot 1909-ben öntötték, az 1865-ben öntött nagy harangot a kőrösbányai gyülekezettől vásárolták meg 1961-ben.

2011-ben a gyülekezet saját erejéből felújította a templom belsejét, 2012-ben kívülről is feljavította, újrameszelte, és esztétikai javításokat végzett rajta.

Jelenleg a gyülekezet lélekszáma 330. Sajnos, állandóan fogyunk, az utóbbi 10 évben több mint száz lélekkel lettünk kevesebben.

Írj egy hozzászólást