Bede (Bedeni) a Nyárád folyó középső vidékét a Kis-Küküllő mentétől elválasztó dombok között terül el.

A település neve az 1567. évi Regestrumban 11 kapuval fordul elő.

A régi templomos hely 1842-ig Vadasd filiája volt, majd 1842-ben anyaegyházzá vált.

A mai templom 1842-1845 között épült.

A templom régebbi harangjának felirata: „A BEDEI REFORMATA ECCLESIA VETTE A.O. 1784”. A másik harang felirata: „A HIVEK ADAKOZÁSÁBÓL A BEDEI REF. EGYHÁZNAK 1922. SCHIEB N. SZEBEN”.

A templom orgonáját 1900-ban vásárolta a ma 200 lelket számláló gyülekezet.

Lelkipásztorai: 1842-ig a vadasdi lelkészek szolgáltak be; Nemes Sándor (1842-1849), Szalma Mihály (1849-1863), Bitai Szabó Ferenc (1864-1868), Gaál Gábor (1869-1871), Zajzon Géza (1871-1876), Simon Elek (1877-188?), Vizi János (1882-1884), Albert Miklós (1884-1896), Zajzon Mihály (1896-1897), Orbán József  (1897-1899), Veress Károly (1902-1913), Pázmány Vincze (1913-1927), Debreczy Elek (1927-1928), Nagy János (1929-1945), dr. Dávid György (1945-1949), Simon Endre (1949-1965), Székely Ferenc (1966-1969), ifj. Kali István (1969-1970), Vajda András (1971-1976), Szombati György (1977-1980), Székely Endre (1980-1984), Csont Tamás (1984-1990), Rigmányi Benjámin szentgericei adminisztratív lelkipásztor (1990-1995), Nagy Ferenc (1995-1999), Horváth Hunor (1999-2001), Buksa Ferenc (2002-2007), Farkas Sándor (2007-2012), Mészáros Lehel (2012–).

Mészáros Lehel

Írj egy hozzászólást