Abosfalva (Abuş) Dicsőszentmártontól 8 km távolságra, északkeletre fekszik. Szomszédos falvak: Mikefalva, Vámosgálfalva, Küküllőpócsfalva és Désfalva.

A település neve az Árpád-korban Beznik volt, ugyanis a ‘beznik’ nevű udvari kutyapecérek lakhelye volt. Korabeli oklevelek először 1357-ben Obusfolua Beznik alakban említették a nevet. Későbbi névváltozatok: 1361-ben Obusfaolua, 1433-ban Abusfalwa, 1456-ban Abosfalwa.

A falu régi templomáról nincs középkori okleveles adatunk. A hagyományt más adat nem erősíti meg, de tény, hogy a reformáció idején már meglévő templomot örököltek a reformátusok, majd tőlük az unitáriusok. A középkori katolikus lakokosság először reformátussá, majd unitáriussá lett, és utóbbiaké lett a templom is. Az unitárius egyház időközben elenyészett. A református pedig a 18. században Désfalva, később Mikefalva, majd újra Désfalva filiája volt.

A mai templom a falu központi részén, a főút mellett, az Apor kastély szomszédságában áll. Hosszúsága 12, szélessége 7 méter.

A 15 méter magas toronyban egy harangot találunk.

Az egyházközségnek egy elektromos és egy ismeretlen eredetű, pedálos orgonája van.

A jelenleg 30 lelket számláló gyülekezet Désfalva leányegyházaként tevékenykedik. A sajnos, egyre apadó gyülekezetben az átlag életkor 55 év fölött van. Ennek ellenére, 2011-ben megünnepelték a templom létezésének 200. évfordulóját. Sőt, tíz év óta, a gyülekezet tagjai rendszeresen látogatják a marosvásárhelyi állami öregotthont, és szeretetcsomagot készítenek az ott lakók számára.

Lelkipásztorai: 1911-1950 között felváltva szolgáltak: Miklós Pál ref. lelkész, Gecse János ref. lelkész, Bartha József ref. lelkész, Sándor Gergely unit. lelkész, Lőrinczy Gergely unit. lelkész; Pongrácz József (1956-1959), László Zoltán (1959-1962), Deák György (1963-1975), Bíró Endre (1976-1994), Korpos István (1994-2002), Csepán Géza (2002–).

Csepán Géza
lelkipásztor

Írj egy hozzászólást