Hír

Lelkészértekezleti találkozó Fehéregyházán

A 2016. évnek első lelkészértekezleti alkalmára április 8-án került sor Fehéregyházán. Benefi Sándor helybéli lelkipásztor és neje a gyülekezet tagjaival együtt kedvesen fogadtak a helyi művelődési otthonban. A kávézás, teázás után átmentünk az Árpád-kori műemlék templomba, ahol Paizs József, Segesváron szolgáló beosztott lelkipásztor hirdette az igét a Róm 8,38-39 alapján. Szolgatársunk kitért arra, hogy a

Hír

Beszámoló a „Hetek” bibliaórás lelkészi közösség márciusi találkozójáról

A „Hetek” bibliaóra márciusban Székelyabodban került megszervezésre. Lelkipásztorok (Batizán Attila, Koncz László, Kovács Szabolcs, Nagy Attila, Kiss Dénes, Adorján Kálmán) a megszokott időben, tíz órakor érkeztek meg a házigazdához, Szilágyi Tamáshoz. Elvonultunk az irodába, ahol a házigazda megtartotta az igei bevezetőt. Két ige alapján fejtette ki a gondolatait. Egyik ige, az ApCsel 4,19-ből volt, „igaz

Hír

Vizitáció Mikefalván

Április 20-án Mikefalvára látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága. (A  bizottság  tagjai: Biró István esperes, Koncz László Ferenc főjegyző, Veress László főgondnok, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok.) A bizottságot Farkas Sándor lelkipásztor, Téglás Miklós főgondnok, Kaniczky

Hír

Vizitáció Küküllőpócsfalván

Április 13-án Küküllőpócsfalvára látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága. (A bizottság  tagjai: Biró István esperes, Koncz László Ferenc főjegyző, Veress László főgondnok, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok.) A bizottságot Keszeg József lelkipásztor és  Ozsváth János gondnok

Hír

Vizitáció Vámosgálfalván

Április 6-án Vámosgálfalvára látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága. (A bizottság  tagjai: Biró István esperes, Koncz László – Ferenc főjegyző, Molnár Soós Samu gondnok, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna –Julianna  katekétikai előadó és Székely Attila egyházmegyei tanácsos.) A bizottságot Szabó István János lelkipásztor, Hídi Imre gondnok, Szabó Ferenc és Szentgyörgyi András