Hír

Felhívás

Kedves szolgatársak, akik a Küküllői Református Egyházmegyében tevékenykedtek (de nemcsak!)! Gyakran bátorítottalak, ugyanakkor az egyházmegyei közgyűlésen is említettem azt, hogy “lehetőség nyílik arra, hogy a lelkészi továbbképzőkön vegyetek részt”. Sőt, részt kell venni némelyiken, hogy a szükséges kreditpontokat gyűjtögessétek. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy Bartos Károly Marosvásárhelyen, Sógor Árpád Szászrégenben tart továbbképzőt, Fekete Márton Parajdon…stb.

Hír

Vizitáció Haranglábon és Szászbogácson

Május 11-én a Haranglábi Református Egyházközségbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Koncz László Ferenc főjegyző, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó, Szabó István János ifjúsági előadó és Székely Attila egyházmegyei tanácsos). A vizitációs bizottság 10 órakor érkezett Szászbogácsra, ahol megtekintette az evangélikus templomot, melyben a

Hír

Vizitáció Désfalván és Abosfalván

Május 4-én a Désfalvi Református Egyházközségbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Koncz László Ferenc főjegyző, Veress László főgondnok, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok). A bizottságot Csepán Géza lelkipásztor és családja, valamint Béres

Hír

Rendhagyó esperesi vizitáció Szászcsáváson, lelkészbeiktatással

Április 27-én Szászcsávásra látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Koncz László Ferenc főjegyző, Veress László főgondnok, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok.) Szászcsávásnak január óta új lelkipásztora van Mészáros  Lehel  személyében, aki nagy lendülettel végzi a szolgálatát.   A