Hír

Vizitáció Szövérden

2016. szeptember 22-én Biró István lelkipásztor-esperes vezetésével a Bizottság tagjai Veress László főgondnok, Koncz László Ferenc főjegyző, Kerekes József missziói előadó, Gáspár István számvevő, Szabó István János ifjúsági előadó, Székely Attila és Batizán Attila egyházmegyei tanácsosok a Szövérdi Református Egyházközségbe látogattak el. A vizitációs bizottság 10 órakor érkezett az Egyházközségbe. Nagy Zsolt Zsigmond lelkipásztor a

Hír

Vizitáció Egrestőn

Az iskolakezdés után a Küküllői Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága újrakezdte munkáját, szolgálatát. 2016 szeptember 21-én Biró István lelkipásztor-esperes vezetésével a Bizottság tagjai Koncz László Ferenc főjegyző, Kerekes József missziói előadó, Gáspár István számvevő, Szabó István János ifjúsági előadó és Székely Attila egyházmegyei tanácsos az Egrestői Református Egyházközségbe látogattak el. A parókián az egyházközség lelkipásztora, Csiki

Hír

Vizitáció Kóródszentmártonban és Vámosudvarhelyen

  Június 22-én a Kóródszentmártoni Református Anyaegyházközségbe, valamint a Vámosudvarhelyi Leányegyházközségbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó, Szabó István János ifjúsági előadó és Székely Attila tanácsos). A vizitációs bizottság 10 órakor érkezett az egyházközség parókiájára, ahol a bizottságot Bukovinszky Csáki

Hír

Vizitáció Gógánban, Kundon és Szászszentivánon

Június 15-én a Gógáni Református Egyházközségbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó és Szabó István János ifjúsági előadó). A vizitációs bizottság 9,45 órakor érkezett a „hármas úthoz”, ahol a bizottságot Nyíri Hunor lelkipásztor, Nagy Márton gondnok, id. Aszalós János presbiter

Hír

Vizitáció Gogánváralján és a Dányán-i gyülekezetben

Június 8-án, a Gógánváraljai és  Dányáni  Református Egyházközségekbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Veress László főgondnok, Koncz László Ferenc főjegyző, Gáspár István számvevő, Tatár  Anna  -Julianna katekétikai előadó  és Batizán Attila egyházmegyei tanácsos.). A Vizitációs Bizottság 10 órakor érkezett Gógáváraljára, ahol a bizottságot Nagy  Gábor és   Nagy  Orsolya  lelkészházaspár , Nagy