Hír

Vizitáció Bede-Szentháromságon

Ha szerda, akkor esperesi vizitáció a Küküllői Református Egyházmegyében. Ez a szerda is ugyanolyannak indult, mint általában, szemerkélő esőben indultak otthonról a bizottsági tagok. Már szinte megszokott, hogy vizitáció napján kevés a napsütés és a vizitálók már-már ösztönösen hozzák az esernyőt magukkal. Azonban az eső és a szerdai nap ellenére a Bede-Szentháromsági Egyházközség tagjai számára

Hír

Vizitáció Szederjesen

2016. november 2-án Biró István lelkipásztor-esperes vezetésével a Vizitációs Bizottság tagjai, Koncz László Ferenc főjegyző, Veress László főgondnok, Kerekes József missziói előadó, Szabó István János ifjúsági előadó, Batizán Attila és Székely Attila egyházmegyei tanácsosok a Szederjesi Református Egyházközségbe látogattak el. A Bizottság 10 órakor érkezett az Egyházközségbe. A parókián Orbán Dániel, az egyházközség lelkipásztora fogadta

Hír

Ifjúsági találkozó – Balavásár, 2016 okt. 22.

Örömteli szívvel adunk hálát Istennek, hogy e hónapban is sor került a találkozásra.  Októberben Balavásár adott otthont az ifjúsági találkozónak.  A balavásári ifjak nyitott, örömteli szívvel várták a környező gyülekezet ifiseit és ezt a napot. Az ifjúsági találkozó 16:00 órától kezdődött a balavásári református templomban. Habár az idő esős volt, 52 fiatal vett részt számos

Hír

Vizitáció Fehéregyházán

Október  26-án , a Fehéregyházi  Református Egyházközségekbe látogatott a Küküllői Református Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Veress László főgondnok, Koncz László Ferenc főjegyző, Gáspár István számvevő, Kerekes  József  missziói előadó  és Batizán Attila  és  Székely  Attila  egyházmegyei tanácsosok.). A Vizitációs Bizottság 10 órakor érkezett Fehéregyházára , ahol a bizottságot Benefi  Sándor  és   Benefi  Gyöngyike énekvezér

Hír

Vizitáció Búnon

2016. október 19-én Biró István lelkipásztor-esperes vezetésével a Vizitációs Bizottság tagjai, Koncz László Ferenc főjegyző, Gáspár István számvevő, Kerekes József missziói előadó, Székely Attila egyházmegyei tanácsos és Szabó István János ifjúsági előadó a Búni Református Egyházközségbe látogattak el. A Bizottság 10 órakor érkezett az Egyházközségbe. A parókián Imecs Lajos az egyházközség lelkipásztora, Buzogány Attila az