csudotelke
Egyházközség

Csüdőtelke

Csüdőtelke (Cuştelnic) Dicsőszentmártontól egy, Szőkefalvától három kilométer távolságra, a Kis-Küküllő jobb partján fekvő település. A rendelkezésünkre álló adatokból kiderül, hogy a helyi

csikfalva
Egyházközség

Csíkfalva Református Missziói Egyházközség

Csíkfalva (Vărgata) a Felső-Nyárád mentén, a Nyárádszereda – Nyárádremete – Szováta útvonalon fekszik. A település nevének változatai a különböző korokban: Chykfalwa (1408), Chijkffalwa (1571),

cseje
Egyházközség

Cséje

Cséje (Ceie) Marosvásárhelytől 40 km távolságra, Hármasfalu határában, a Cséje-patak mellett, a megye keleti peremén, elszórtan fekvő kis település. Csodálatos a – tulajdonképpen az erdő között

csavas
Egyházközség

Csávás

Csávás (Ceuaş) a Balázsfalvát, Dicsőszentmártont és Szovátát összekötő vasúttól 2, a műúttól  4 km távolságra, a Kis-Küküllő középső folyásának vidékén fekszik. A település nevét az 1330-as pápai

buzahaza
Egyházközség

Búzaháza

Búzaháza (Grâuşorul) a Nyárád folyó bal partján, Deményháza és Csíkfalva között fekvő kis település. A településen már 1773-ban református gyülekezet létezett, amely Csíkfalvához tartozott.

bun
Egyházközség

Bún

Bún (Boiu) Maros megyében, Segesvártól északkeletre, tőle 8 km távolságra, a Nagy-Küküllő jobb partján fekszik. A közigazgatási szempontból Fehéregyházához tartozó település Alsó- vagy Kisbún és

bozod
Egyházközség

Bözöd

Bözöd (Bezid) Maros megye délkeleti részén, Erdőszentgyörgytől 10 km távolságra, a Székelykeresztúr felé vezető út (Orbán Balázs „keresztúri országútnak” nevezte) mentén fekszik. A település

bonyha2
Egyházközség

Bonyha

Bonyha (Bahnea) a Kis-Küküllő középső szakaszán, a folyó bal partján helyezkedik el. A település nevét 1291-es oklevél említette először, Bahna alakban. A név későbbi változatai: Bahnya (1319),

berekeresztur
Egyházközség

Berekeresztúr

Berekeresztúr (Bâra) a Nyárád mente kis települése. Fekvését Orbán Balázs így írja le: „A Kis-Nyárád völgyében, Szeredától felfele haladva elérjük Berét, ahol két patak szakad a Nyárádba. Az alsó