A kolozsvári protestáns teológián a református diákok használatára készült kézirat.

A Második Helvét Hitvallás – a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Re-formátus Egyház minden gyülekezetében elfogadott hitvallási irat, amely a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünknek szabatos, pontos ki-fejezése.

A Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban. Előbb latinul jelent meg, de még ugyanabban az évben németül is.

A magyar református lelkipásztorok az 1567. évi debreceni zsinaton sajátjukként elfogadták. Magyar nyelvű fordítása (Szenczi Csene Péter) 1616- ban jelent meg. Ezt harmadfél évszázadon át folyamatosan újra meg újra kiadták.

A 20. század első felében Erdős József modern fordítása terjedt el, majd még három újabb is született: a Szabadi Béláé (1950), a Tőkés Istváné (1968) és a jelen fordítás.

Írj egy hozzászólást